Vertegenwoordiging in Nederland

Diensten

Er zijn heel wat informatiebronnen over de Europese Unie (EU). Hier vind je een aantal links naar verschillende diensten en publicaties. Je krijgt ook praktische tips over jouw leven en je rechten als inwoner van de EU.

Klachtendiensten

Hebt je een klacht of probleem op gebied van consumentenrechten of financiële dienstverlening in een ander land? Of heb je te maken met een verkeerde toepassing van EU-regels? Raadpleeg hier dan het overzicht van verschillende diensten die je verder kunnen helpen.

Consumentenzaken

Europees Consumenten Centrum (ECC)

ECC geeft advies over de rechten van Europese consumenten bij de aanschaf van goederen of diensten op de Europese markt. Ook bemiddelt ECC bij klachten over online shoppen, aankopen tijdens jouw verblijf in een ander EU-land, vliegreizen & pakketreizen of timeshare. Voorwaarde is wel dat je de klacht al (tevergeefs) bij de buitenlandse ondernemer hebt neergelegd. Er is een ECC in alle EU-landen, Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is er een ECC in Utrecht.

Re-open EU, online platform voor toeristen met actuele info over corona-maatregelen

Nieuwe toeristische website coronamaatregelenHeb je plannen om komende zomer op vakantie te gaan naar een EU-land?  Zo ja, wil je o.a weten welke coronaregels er gelden tijdens jouw reis voor het dragen van mondmaskers en afstand houden? Of wil je weten welke stranden op jouw vakantie bestemming open zijn? Voor antwoorden op dit soort vragen kun je terecht op bij het online platform Re-open EU  om realtime info te ontvangen over de laatste ontwikkelingen per EU-land.

Financiële markt

FIN-NET

FIN-NET is een Europees klachtennetwerk, dat een oplossing zoekt voor grensoverschrijdende geschillen tussen de consument en financiële dienstverlener. Het is een buitengerechtelijk klachtennetwerk. In Nederland kan je contact opnemen met het Financiële Klachteninstituut.

Toepassing algemeen EU-recht

Europese Commissie

Het EU-recht brengt niet alleen voor de EU-landen rechten en plichten mee, maar ook voor burgers en bedrijven. Het EU-recht maakt deel uit van het rechtstelsel van de EU-landen, die de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de goede toepassing van deze regels. Overal in de EU moeten de overheidsdiensten jouw Europese rechten dus eerbiedigen. 

Iedereen kan bij de Europese Commissie een klacht indienen wanneer een wettelijke of bestuurlijke maatregel of een bestuurlijke praktijk van een EU-land volgens hem in strijd is met het EU-recht.

Europese Ombudsman

Als je niet tevreden bent over de manier waarop de EU-instellingen je behandeld hebben, dan kan de Europese Ombudsman je mischien van dienst zijn. De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over slecht bestuur binnen de EU-instellingen. Meer weten? Bekijk de website.

Solvit

Bedrijven en burgers kunnen problemen hebben met de verkeerde toepassing van EU-regels door nationale overheidsinstanties. Solvit is een Europees netwerk, dat grensoverschrijdende problemen in de interne markt buiten de rechtbank tracht op te lossen. In Nederland kan je contact opnemen met het Solvitcentrum in Den Haag.