Vertegenwoordiging in Nederland

Bezoeken

De deuren van de Europese Commissie in Brussel en het Huis van Europa in Den Haag staan open voor bezoekersgroepen. Voor individuele bezoeken zijn er helaas geen mogelijkheden.

Bezoeken aan de Europese Commissie in Brussel

Corona medeling: Het bezoekerscentrum van de Europese Commissie is tijdelijk gesloten wegens de coronapandemie. Wel kan er een virtueel bezoek worden aangevraagd.

Er zijn een aantal voorwaarden voor een bezoek aan de Europese Commissie in Brussel:

  • minimum leeftijd is 15 jaar
  • groepen moeten minimaal uit 15 personen bestaan (max. 100)
  • bezoeken moeten 10 weken van tevoren worden aangevraagd vanwege de grote belangstelling.

De bezoeken vinden plaats in het Bezoekerscentrum van de Commissie in Brussel: Wetstraat 170, 1040 Brussel.

Om veiligheidsredenen zijn er geen rondleidingen door de gebouwen van de Commissie.

Wat voor soorten groepsbezoeken zijn er mogelijk?:

Een algemeen informatiebezoek van 90 minuten

Dit programma omvat een algemene inleiding over de EU waarna je vragen kunt stellen. Dit kan over het algemeen in jouw eigen taal. Het programma is geschikt voor iedereen met weinig of geen voorkennis over de EU zoals middelbare scholieren. Wil je een algemeen informatiebezoek aanvragen? Dan kan je rechtstreeks een verzoek indienen via het Bezoekerscentrum in Brussel. 
Thematisch bezoek – 2,5 uur

Dit programma is speciaal geschikt voor studenten en groepen met specifieke interesses. Het gaat hierbij om de rol van de Commissie als uitvoerend orgaan van de EU, plus informatie over één EU-prioriteit of -beleidsgebied van jouw keuze.

Een aanvraag indienen kan via het Bezoekerscentrum in Brussel.

Bezoek op maat – 0,5 tot 1,5 dag

Een bezoek op maat kan beginnen met een inleiding over de rol van de Commissie, aangevuld met  specifieke EU-prioriteiten of -beleidsgebieden. Denk aan presentaties/ gesprekken met EU-ambtenaren van de Commissie, die zich bezighouden met een bepaald beleidsterrein.

Een aanvraag indienen kan via het Bezoekerscentrum in Brussel.

Bezoek aan het Huis van Europa in Den Haag

Je kunt natuurlijk ook een bezoek brengen aan ons bureau in het Huis van Europa in Den Haag. Daar zijn zowel de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland als het Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland gehuisvest. Eén van onze medewerkers kan een voordracht verzorgen, je kunt een workshop (inhoud kan op groep worden afgestemd) en er zijn brochures beschikbaar. Wij hebben plaats voor maximaal 100 personen. De locatie is: Korte Vijverberg 5, 2513 AB Den Haag.

Corona medeling:
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is het Huis van Europa tijdelijk gesloten voor bezoeken. Voor mogelijkheden over virtuele bezoeken kun je contact opnemen met: 

Ani Antonjan

Telefoon: 070 – 313 53 00

E-mail

Wil je meer weten over de taken van de Europese Commissie?