Vertegenwoordiging in Nederland

Nieuws

Pages

21/06/2018

Europa heeft vandaag de onderhandelingen geopend met Nieuw-Zeeland over een verregaand handelsakkoord.

Categorie:
Ondernemen
13/06/2018

De Europese Commissie is met een voorstel gekomen om in de volgende begrotingsperiode 2021-2027 meer geld uit te trekken voor Europese samenwerking op gebied van defensie en veiligheid.

Categorie:
Economie, financiën belastingen en mededinging
12/06/2018

Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU stelt de Commissie voor om de financiering voor migratie en grensbeheer bijna te verdrievoudigen, van 13 miljard euro in de vorige periode tot 34,9 miljard euro voor de periode 2021-2027.

 

Categorie:
Justitie en rechten van de burger
12/06/2018

De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen om de overnameplannen van T-Mobile NL voor Tele2 NL diepgaand te onderzoeken in het licht van de EUconcentratieverordening.
De Commissie vreest dat klanten in Nederland met deze concentratie hogere tarieven, een beperkter aanbod en minder innovatie krijgen.

Categorie:
Economie, financiën belastingen en mededinging
12/06/2018

Ben je 18 jaar, heb je nog geen plannen voor deze zomer en zou je op rondreis door Europa willen? Meld je dan aan voor het initiatief #DiscoverEU

Categorie:
Cultuur, onderwijs en jeugd
07/06/2018

De Commissie wil 100 miljard euro uittrekken voor wetenschappelijk onderzoek in de volgende begrotingsperiode, 2021-2027.

Categorie:
Wetenschap en technologie
06/06/2018

De Europese Commissie stelt voor om 9,2 miljard euro uit te trekken voor investeringen in supercomputers, kunstmatige intelligentie, cyberveiligheid en geavanceerde digitale vaardigheden.

Categorie:
Wetenschap en technologie
06/06/2018

Europeanen moeten op het modernste,veiligste, schoonste en best verbonden netwerk ter wereld kunnen reizen. De Europese Commissie is met een voorstel gekomen om 42,3 miljard euro toe te wijzen aan CEF in de  langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027. CEF (Connecting Europe Facitlity) is het EU-financieringsinstrument gericht op trans-Europese netwerken.
 

Categorie:
Vervoer en reizen
01/06/2018

De Commissie is vandaag met een voorstel gekomen voor verhoging van de financiering van het Europese subsidieprogramma LIFE. Deze zou met 60% omhoog moeten in de volgende langetermijnbegroting 2021-2027 van de EU. Dit om de internationale klimaatdoelen te kunnen halen.
 

Categorie:
Milieu , consumenten en gezondheid
01/06/2018

De Europese Commissie is vandaag met voorstellen gekomen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020.

Categorie:
Landbouw, visserij en voedselvoorziening

Pages