Vertegenwoordiging in Nederland

Nieuws

Pages

23/04/2018

Klokkenluiders kunnen inbreuken op het EU-recht helpen opsporen, onderzoeken en bestraffen. Ze spelen ook een belangrijke rol bij het in staat stellen van journalisten en de vrije pers om hun fundamentele rol in onze democratieën te spelen. Daarom moeten klokkenluiders goed worden beschermd tegen intimidatie en/of vergelding.

Categorie:
Justitie en rechten van de burger
17/04/2018

Commissie stelt maatregelen voor om de toegang tot middelen voor het plannen, financieren en uitvoeren van misdrijven in te perken en komt met nieuwe regels waardoor politie en justitie gemakkelijker toegang verkijgen tot elektronisch bewijsmateriaal (bijv. e-mails, sms´jes of apps) over de grens.

 

Categorie:
Justitie en rechten van de burger
17/04/2018

Nederland en 21 andere EU-landen gaan samenwerken in een partnerschap rond blockchain technologie. Ze hebben daartoe de Verklaring tot oprichting van een Europees blockchainpartnerschap ondertekend.

Categorie:
Wetenschap en technologie
17/04/2018

De Europese Commissie is met aanbevelingen gekomen om toetredingengesprekken te starten met kandidaat-lidstaten, die voldoende vooruitgang hebben geboekt.

Categorie:
Buitenlandse betrekkingen EU
12/04/2018

Het Europees Investeringsfonds (EIF) en de Triodos Bank hebben in Nederland de eerste garantieovereenkomst voor maatschappelijk ondernemerschap ondertekend i.v.m  EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI).

Categorie:
Ondernemen
12/04/2018

Aegon Asset Management en het European Investment Fund (EIF) hebben in Den Haag een garantieovereenkomst getekend ter ondersteuning van de opbouw van een portefeuille van EUR 120 miljoen voor leningen aan het Nederlandse MKB.

Categorie:
Economie, financiën belastingen en mededinging
11/04/2018

Consumenten in Europa moeten beter van hun volle consumentenrechten kunnen genieten. Zo moeten bevoegde instanties Europese massaclaims kunnen indienen namens consumenten. Ook moeten consumenten bij online winkelen beter beschermd zijn tegen oneerlijke handelspraktijken als voedsel van mindere kwaliteit wordt geleverd.

Categorie:
Milieu , consumenten en gezondheid
11/04/2018

Heb je een idee over de manier waarop Europa een probleem moet aanpakken? Maar heb je het gevoel dat jouw stem niet wordt gehoord? Dan is het goed om te weten dat je een Europees burgerinitiatief zou kunnen starten.

Categorie:
Justitie en rechten van de burger
11/04/2018

De Europese Commissie kan bevestigen dat haar ambtenaren op 10 april 2018 in verscheidene Eu-landen onaangekondigde inspecties hebben uitgevoerd bij bedrijven die actief zijn bij de distributie van mediarechten en verwante rechten voor  verschillende sportevenementen en/of  het uitzenden daarvan.

Categorie:
Economie, financiën belastingen en mededinging
06/04/2018

Hoe beïnvloedt luchtvervuiling de ontwikkeling van babyhersens? Kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van een hartaanval op lange termijn stijgen door innovatieve hartregeneratiebehandelingen? Waarom zijn bacteriën zo extreem agressief ten opzichte van elkaar?

Categorie:
Wetenschap en technologie

Pages