Vertegenwoordiging in Nederland

Nieuws

Pages

Schaatsen
08/12/2017

De Europese Commissie heeft geoordeeld dat de strenge sancties van de Internationale Schaatsunie (ISU) voor wie deelneemt aan wedstrijden zonder toestemming van de ISU, in strijd zijn met de antitrustwetgeving van de EU.

Category:
Economie, financiën belastingen en mededinging
Trafalgar square
08/12/2017

De Europese Commissie concludeert dat er voldoende vooruitgang is geboekt in de eerste fase van de Brexit-onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk.

Category:
Buitenlandse betrekkingen EU
07/12/2017

Op  de Europese top van 14 december zullen de EU-leiders over migratie praten. In de aanloop daarnaar stelt de Commissie vandaag een politiek stappenplan voor, dat ertoe moet leiden dat er uiterlijk in juni 2018 een volledig akkoord ligt over de wijze waarop een stabiel en toekomstbestendig migratie- en asielbeleid kan worden gevoerd voor de lange termijn.

Category:
Justitie en rechten van de burger
05/12/2017

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een leningsovereenkomst getekend met het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Oasen. De lening van EUR 70 miljoen zal worden gegarandeerd door de Europese Commissie via het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, deel van het Investeringsplan voor Europa.

Category:
Economie, financiën belastingen en mededinging
01/12/2017

Vorig jaar zijn 725 000 Europeanen in het buitenland geweest om te studeren, een opleiding te volgen, les te geven, te werken of vrijwilligerswerk te verrichten met de EU-studiebeurs Erasmus+.

Category:
Cultuur, onderwijs en jeugd
30/11/2017

De Europese Commissie wil €1 miljard investeren in 39 Europese vervoersprojecten, waarvan €85,8 miljoen voor 6 projecten in Nederland.

Category:
Vervoer en reizen
29/11/2017

De Commissie is met een voorstel gekomen om ervoor te zorgen dat de intellectuele-eigendomsrechten goed worden beschermd. Dit moet het MKB en de start-ups in de EU stimuleren om in innovatie en creativiteit te investeren.

Category:
Ondernemen
29/11/2017

Wie wil zijn heggen meten ‘omdat het van Brussel moet’? Waarom zou een Nederlandse boer met dezelfde milieueisen geconfronteerd worden als een boer uit een andere EU-land, hoewel ze in zeer uiteenlopende omstandigheden landbouw bedrijven?

Category:
Landbouw, visserij en voedselvoorziening
26/11/2017

De Commissie is met EU-regels gekomen die elektronische betalingen in winkels en online veiliger maken.

Category:
Justitie en rechten van de burger
Overstromingen
24/11/2017

Europese landen worden steeds vaker en zwaarder getroffen door natuurrampen als overstromingen, bosbranden en aardbevingen. Alleen al in 2017 kwamen er in 200 mensen om bij natuurrampen in Europa. Om landen te helpen als ze worden getroffen, is de Europese Commissie met een voorstel gekomen voor betere rampenbeheersing.

Category:
Justitie en rechten van de burger

Pages