Vertegenwoordiging in Nederland

Nieuws

Onze persagenda ontvangen?

  

Deze nieuwsberichten zijn een selectie van de voor Nederland relevante Europese onderwerpen. Check de nieuwsdatabase voor meer info.

Pages

De Europese Commissie heeft kennisgenomen van het advies van de Stichting Reclame Code over de speciale uitgave van Donald Duck over de EU. 

Categorie: Cultuur, onderwijs en jeugd

De Europese Commissie heeft een Nederlandse steunregeling ter waarde van 713 miljoen EUR goedgekeurd. Hiermee zullen kleine en middelgrote bedrijven (mkb) die door de uitbraak van het coronavirus zijn getroffen, worden ondersteund.

Categorie: Economie, financiën belastingen en mededinging

Online platformen waaronder Google en eBay hebben miljoenen misleidende advertenties en productvermeldingen verwijderd of geblokkeerd i.v.m het coronavirus na een screening in 27 landen.

Categorie: Milieu , consumenten en gezondheid

De Europese Commissie (EC) is vandaag met een voorstel gekomen voor een grootschalig herstelplan om uit de coronacrisis te komen.

Categorie: Economie, financiën belastingen en mededinging


De Europese Commissie heeft op grond van het tijdelijke staatssteunkader een Nederlandse garantieregeling goedgekeurd om de kredietverzekeringsmarkt voor de handel te ondersteunen tijdens de uitbraak van het coronavirus.

Vandaag heeft de  Europese Commissie een uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie vastgesteld om de natuur terug in ons leven te brengen, alsook een “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem.

Categorie: Economie, financiën belastingen en mededinging, Milieu , consumenten en gezondheid

De Commissie is vandaag met aanbevelingen gekomen voor Nederland en andere EU-landen i.v.m. de gecoördineerde, economische EU-groeistrategie.

Categorie: Economie, financiën belastingen en mededinging

De Commissie heeft nog eens 122 miljoen EUR uit Horizon 2020 vrijgemaakt voor urgent onderzoek naar het coronavirus.

Categorie: Milieu , consumenten en gezondheid

Steeds meer lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans en intersekse personen (LHBTI’s) zijn nu open over wie ze zijn, maar er bestaat nog veel angst, geweld en discriminatie,

Categorie: Justitie en rechten van de burger

Tijdens de kwaliteitscontrole in enkele landen is helaas gebleken dat maskers die zijn geleverd via het Europees instrument voor noodhulp, niet voldoen aan de standaarden. We hebben een onderzoek ingesteld en verdere leveringen zijn gepauzeerd.

Categorie: Milieu , consumenten en gezondheid

Pages