Vertegenwoordiging in Nederland

Zeven zaken die je moet weten bij reizen en handel tussen het VK en de EU NA BREXIT – als er geen akkoord komt

De EU doet er alles aan om de onderhandelingen over de Brexit te laten slagen. Mocht het toch niet lukken? Dan zijn dit de zeven zaken die je moet weten bij een 'No-deal'- scenario.

13/11/2018

Vrijdag 29 maart 2019, om 12 uur 's nachts, verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Dit is precies twee jaar nadat de Britten formeel hebben laten weten uit de EU te stappen.

Als het terugtrekkingsakkoord voor 30 maart 2019 is bekrachtigd, zijn de meeste wettelijke gevolgen van de Brexit vanaf 1 januari 2021 van toepassing. Dit is na een overgangsperiode van 21 maanden, waarvoor de voorwaarden in het ontwerpterugtrekkingsakkoord zijn vastgelegd.

Zonder terugtrekkingsakkoord geldt er geen overgangsperiode en is het EU-recht vanaf 30 maart 2019 niet meer op en in het VK van toepassing.


Wie van plan is na de Brexit tussen het VK en de EU-27 te reizen, en bedrijven die handel drijven met het VK, moeten zich voorbereiden op de terugtrekking, voor zover dat nog niet is gedaan.

1. Grenscontroles

Na de Brexit kunnen Britse staatsburgers geen gebruik meer maken van de faciliteiten die voor EU/EER/CH-burgers gelden aan de buitengrenzen van de EU – zoals het gebruik van de EU/EER/CH-rijen. Voor mensen die naar de EU reizen, gelden bijkomende controles over bijvoorbeeld de duur en de reden van het verblijf.

Burgers uit het VK moeten beschikken over reisdocumenten met een geldigheid van maximaal tien jaar, die nog minstens drie maanden na het voorgenomen vertrek uit de EU geldig zijn.
De Europese Commissie heeft de EU-wetgevers voorgesteld Britse staatsburgers vrij te stellen van visumeisen voor verblijven van korte duur.

2. Douane, BTW en accijnzen

Er zijn beperkingen aan de hoeveelheid producten (vooral tabaksproducten en alcoholische dranken) die in de EU kunnen worden ingevoerd zonder invoerrechten, btw en accijnzen te betalen. Bagage kan bij aankomst in de EU vanuit het VK door de douane worden gecontroleerd. Reizigers uit het VK kunnen aanspraak maken op btw-teruggave bij vertrek uit de EU.

Bedrijven die goederen of diensten aan het VK leveren, uit het VK ontvangen of via het VK vervoeren, vinden meer informatie in deze douanegids van de Europese Commissie.

3. Reizen met huisdieren

Na de Brexit geldt het EU-dierenpaspoort niet langer voor in het VK wonende eigenaars van huisdieren.Reizigers met dieren uit het VK naar de EU moeten voor vertrek controleren welke bijzondere vereisten voor het VK als niet EU-land van toepassing zijn. Zij moeten over een dierenpaspoort van een niet EU-land of een gezondheidscertificaat beschikken.

4. Auto

Na de Brexit is het stelsel van wederzijdse erkenning van rijbewijzen tussen de EU-landen niet langer op het VK van toepassing. Houders van een Brits rijbewijs moeten controleren of een bijkomend "internationaal rijbewijs" nodig is voor de EU-land waar ze naartoe willen.
Bestuurders van een in het VK geregistreerd particulier voertuig wordt aangeraden na te gaan of hun verzekering na de Britse terugtrekking zowel de EU als het VK dekt. Mogelijk is een 'groene kaart'. vereist.

5. Gezondheidszorg

Na de Brexit biedt een Europese ziekteverzekeringskaart uit het VK geen toegang meer tot gezondheidszorg in de EU, en vice versa.
Reizigers worden aangeraden om de voorwaarden voor vergoeding van kosten voor spoedeisende medische hulp in derde landen na te gaan en te overwegen een particuliere reisverzekering af te sluiten.

6. Passagiersrechten

Afhankelijk van de vertrek- en aankomstplaats en het land waar de vervoerder is geregistreerd, zijn de EU-passagiersrechten over informatie, vergoeding, alternatief vervoer en compensatie bij vertraging of annulering mogelijk niet langer van toepassing op vluchten en vervoerders, noch op boot-, bus- en treinreizen naar, binnen of vanuit het VK.

7. Roaming

Aanbieders van mobielecommunicatiediensten – gesprekken, sms of data – zijn voor hun activiteiten in het VK niet langer aan de EU-roamingregels gebonden.
Dit betekent dat ze toeslagen mogen aanrekenen aan Britse klanten voor het gebruik van roamingdiensten in de EU, en aan EU-reizigers voor het gebruik van roamingdiensten in het VK.

Andere punten om rekening mee te houden:

  • De invoer naar de EU van bepaalde goederen wordt beperkt of verboden: bijvoorbeeld producten van dierlijke oorsprong (zoals vlees, melk, ham, kaas), cash boven € 10 000, bepaalde culturele goederen, planten, plantaardige producten of bepaalde dieren.
  • EU-burgers mogen zich niet langer tot een Britse ambassade of Brits consulaat wenden voor consulaire bescherming in een niet EU- land (en vice versa).
  • Zie voor meer info over reizen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk het volledige persbericht.

Waar kan ik meer informatie vinden en wie kan me helpen?

•    De website van de Europese Commissie bevat ruim 80 nota's over de brexit-voorbereidingen  over een brede reeks economische sectoren, alsook de wetswijzigingen en noodmaatregelen in verband met de Brexit. Ze zijn bedoeld om de burgers en bedrijven te helpen bij hun voorbereidingen. We raden aan die te lezen en advies te zoeken als u, uw familie of uw bedrijf wordt geraakt.

•    Raadpleeg de websites van de departementen en agentschappen  van de Europese Commissie die actief zijn op het gebied dat u, uw familie of uw bedrijf aangaat.

•    Neem contact met het Brexitloket van de Nederlandse overheid voor bijkomende informatie en ondersteuning.

Deze inhoud wordt alleen ter informatie gegeven en mag niet worden opgevat als wettelijke tekst. De inhoud laat de onderhandelingen over het terugtrekkingsakkoord en de besprekingen over de toekomstige EU-VK-betrekkingen onverlet.