Vertegenwoordiging in Nederland

Terrorismebestrijding: de nieuwe regels tegen witwassen zijn ingegaan

Deze week zijn de nieuwe EU-regels tegen witwaspraktijken, terrorismefinanciering en belastingontwijking ingegaan. Met de nieuwe regels wil de EU voorkomen dat mensen de lacunes in het financiële stelsel gebruiken om belasting te ontwijken en terroristische activiteiten te financieren.

09/07/2018

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen uit de aangepaste Europese anti-witwasrichtlijn:

 • Terugdringen van anonieme betalingen via prepaidkaarten en virtuele platforms voor valutatransacties.
   
 • Strengere controles op niet EU-landen met een hoog risico.
   
 • Meer bevoegdheden voor een nauwere samenwerking tussen nationale financiële-inlichtingeneenheden.
   
 • Striktere transparantie-eisen. Denk aan volledige publieke toegang tot registers van uiteindelijk begunstigden van ondernemingen en trusts. Ook zullen de EU-landen meer samenwerken en de registers koppelen.
   

Meer weten? Surf naar de speciale website voor uitgebreide informatie.