Vertegenwoordiging in Nederland

Staatssteun: groen licht voor € 706 000 investeringssteun voor Nederlandse kassen

De Europese commissie heeft de Nederlandse plannen goedgekeurd voor de toekenning van € 706 000 aan staatsteun voor CO2-afvangtechnologie in kassen in Aalsmeer.

23/04/2019

Het gaat om overheidssteun aan het bedrijf De Meerlanden Holding NV ('Meerlanden') ivm mede installatie van CO2-afvangtechnologie in zijn biomassavergistingsinstallatie in Rijsenhout (N-H). De opgevangen CO2 wordt vervolgens in het pijpleidingennet van het bedrijf OCAP B.V. gepompt en naar de kassen in het glastuinbouwgebied PrimA4a in de Greenport Aalsmeer getransporteerd.

Minder Co2 uitstoot
Door de maatregel wordt naar verwachting de uitstoot met 2,4 kiloton CO2 per jaar teruggedrongen. Momenteel produceren de kassen hun eigen CO2 met behulp van warmtekrachtkoppelingsinstallaties of gasgestookte verwarmingsketels. Ook in de zomer, wanneer de warmte niet nodig is, gebruiken de kassen toch hun verwarming met als enig doel CO2 te produceren. In plaats daarvan kunnen de kassen dankzij deze maatregel de overbodige rest-CO2 benutten. Het milieu profiteert van het verminderde gebruik van primaire CO2-producerende energiebronnen, met een jaarlijkse aardgasbesparing van 65 000 m3, en van de oplossing voor de rest-CO2 van Meerlanden.

De Commissie heeft de maatregel beoordeeld aan de hand van de EU-regels voor staatssteun. De Commissie heeft geoordeeld dat de maatregel bijdraagt tot de Europese milieu- en klimaatdoelen, zonder de mededinging op de eengemaakte markt onnodig te verstoren. Meer informatie over deze zaak komt beschikbaar op de speciale website over concurrentie in het publieke zaakregister onder zaaknummer SA.52663.