Vertegenwoordiging in Nederland

Nederlandse steden krijgen Europees geld voor innovatieve projecten

Nederland en 21 andere EU-landen krijgen EU-geld om problemen in steden aan te pakken.

16/10/2018

De EU heeft 92 miljoen euro beschikbaar gesteld om innovatieve oplossingen te financieren voor stedelijke uitdagingen als luchtkwaliteit, klimaatverandering, huisvesting en banen en vaardigheden voor de lokale economie.
Amsterdam, Eindhoven en Breda krijgen het geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor projecten op de volgende gebieden:

1.    Aanpassing aan de klimaatverandering: Amsterdam,  € 4,814,248.00  
2.    Luchtkwaliteit: Breda, € 2.544.876,12
3.    Banen en Vaardigheden voor de lokale economie: Eindhoven, € 4.923.494,84

Amsterdam en klimaatverandering

Het RESILIO-project streeft naar de ontwikkeling van een netwerk van slimme, innovatieve, aan het klimaat aangepaste blauw-groene daken. De voorgestelde oplossing combineert innovaties in het internet der dingen, daktechnologie, beheer en bedrijfsmodellering. Met het oog op een geheel nieuwe soort en schaal van microwaterbeheer voor lokaal geoptimaliseerde wateraanpassing.

Realtime suggesties voor opvang en afvoer dakwater
Slim beheer van het opgevangen water zorgt voor:
1. optimalisatie van de wateropvangcapaciteit (opvang van zware neerslag om overstromingen te verminderen)
2. de waterbeschikbaarheid (voor koeling, voorraad tijdens droogte, irrigatie, aanvulling van grondwater, grijzewatersystemen) op gebouw-, buurt- en stadschaal.

Een software-instrument wordt ontworpen voor dakeigenaren en dienstenleveranciers en bevat realtime suggesties voor de opvang en de afvoer van dakwater. De voorgestelde oplossing wordt achtereenvolgens uitgevoerd op 10 000 m2 daken van corporatiewoningen in vier pilotgebieden in Amsterdam, na een iteratief verbeterproces.

Burgers erbij betrekken
De opvolgende pilots worden gekenmerkt door steeds meeromvattende participatieprocessen van de burgers, gericht op rechtstreekse interactie met 1500 burgers.

Breda en luchtkwaliteit

Het AirQon-project streeft naar de vervanging van dieselgeneratoren door een energievoorzieningssysteem op basis van de accu's van elektrische voertuigen (EV). Met als doel om energie te leveren voor festivals en evenementen die niet op het energienetwerk zijn aangesloten. De oplossing is gebaseerd op de introductie van innovatieve technologie (V2Box) om de energiestroom in twee richtingen, van en naar de EV-accu's, te beheersen.

Schone elektriciteit evenementen
Dit wordt ondersteund door een maatschappelijke vernieuwing: de opbouw en het beheer van een gemeenschap van EV-eigenaren die bereid zijn openluchtevenementen van schone elektriciteit te voorzien. Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd via een online platform en wederzijds voordelige stimuleringsregelingen.De uiteindelijke ambitie is ervoor te zorgen dat zo'n 35% van alle evenementen de V2Box-technologie gebruiken voor hun energievraag buiten het energienetwerk, en dat de 80 000 liter  momenteel jaarlijks in Breda verstookte diesel wordt bespaard.

Bewuster gedrag
Het project zorgt voor een verhoogde bewustmaking van schone energiebronnen en voor bewuster gedrag. Ook onderzoekt het hoe deze technologie en dit bedrijfsmodel in andere omgevingen kan worden toegepast (generatoren voor ziekenhuizen, openbare gebouwen, enz.).

Eindhoven en de arbeidsmarkt

Het arbeidsmarktproject Passport4Work (P4W) streeft ernaar om de tekorten op de arbeidsmarkt voor lager opgeleiden te verminderen. Dit gebeurt door de ontwikkeling van een intersectoraal vaardighedenpaspoort op basis van ‘gamification’. Dit wil zeggen dat spelenderwijs vaardigheden worden getoetst en bijgeleerd.

Online platform
Een innovatief element van het project is het gebruik van speldesignelementen buiten de spelcontext. Het paspoort, in de vorm van een online platform, wordt ontwikkeld in samenwerking met de doelgroep.

Snellere inzetbaarheid
De beoordeling van de vaardigheden wordt ontwikkeld als een online spel waarin de werkzoekenden een project leren kennen. Hun soft skills worden ondertussen beoordeeld aan de hand van taken binnen het spel. Bovendien wordt het huidige opleidingsprogramma via het project geherstructureerd. Dit kan dan worden aangepast aan de wensen van de werkgevers voor snellere inzetbaarheid en intersectorale uitwisselbaarheid van vaardigheden en arbeid.

Werkgevers en werkzoekenden samenbrengen
Opleidingsmodules worden zo ontworpen dat de soft skills en de vaardigheden van de 21e eeuw worden verbeterd, evenals de algehele duurzame inzetbaarheid. Alle modules worden op nationaal niveau geaccrediteerd. Er wordt een gebruiksvriendelijk platform ontwikkeld om de werkgevers en de werkzoekenden op elkaar aan te laten sluiten, met gebruik van het intersectorale vaardighedenpaspoort.

Meer weten? Surf naar de speciale website.

Bekijk ook het volledige persbericht.

Ben je benieuwd naar wat er bij jou om de hoek gebeurt met Europees geld? Surf naar de website www.europaomdehoek.nl