Vertegenwoordiging in Nederland

Nederland behoort tot de Europese top op gebied van digitale transformatie

In de Europese index van de digitale economie en maatschappij (DESI) voor 2019 staat Nederland op de derde plaats in de lijst van 28 EU-landen.

11/06/2019

Sinds 2015 volgt de Europese Commissie het digitale concurrentievermogen van de EU-landen aan de hand van verslagen over de index van de digitale economie en maatschappij (DESI).

/netherlands/file/nederlanddesijpg_nlnederland_desi.jpg

De Europese ranking
copyright EC

Nederland dankt zijn hogere score aan betere prestaties op alle onderzochte DESI-gebieden, hoewel de stijging in sommige gevallen zeer beperkt was. Wat de connectiviteit betreft, heeft Nederland dezelfde uitstekende prestaties geleverd als in voorgaande jaren, met name door het gebruik van mobiele breedband te doen toenemen. Er is ook een duidelijke toename op de gebieden Internetgebruik, Integratie van digitale technologie en Digitale overheidsdiensten, die allemaal in overeenstemming zijn met de gemiddelde verbeteringen in de EU. Nederland scoort het best voor Internetgebruik en Digitale overheidsdiensten. Meer weten? Lees voor uitgebreide informatie het landenverslag.

Achtergrond

Met de jaarlijkse index van de digitale economie en maatschappij wordt de vooruitgang gemeten die de EU-lidstaten boeken in de richting van een digitale economie en maatschappij. Daarbij wordt voornamelijk gebruikgemaakt van gegevens van Eurostat. Dit helpt de EU-landen  te bepalen op welke gebieden prioritaire investeringen en maatregelen nodig zijn. DESI is ook het belangrijkste instrument voor de analyse van digitale aspecten in het kader van het Europees semester, waarbij de EU-landen hun economisch beleid coördineren.

Meer weten over DESI? Lees het volledige persbericht.