Vertegenwoordiging in Nederland

Levering van mondkapjes via het instrument voor noodhulp opgeschort

Tijdens de kwaliteitscontrole in enkele landen is helaas gebleken dat maskers die zijn geleverd via het Europees instrument voor noodhulp, niet voldoen aan de standaarden. We hebben een onderzoek ingesteld en verdere leveringen zijn gepauzeerd.

14/05/2020

De EU heeft 10 miljoen mondkapjes besteld om te verdelen onder zorgwerkers in de lidstaten. Enkele landen die de maskers kregen, waaronder Polen en Nederland, stelden tijdens kwaliteitscontroles bij de levering vast dat de maskers niet voldeden aan de standaarden.

Daarom heeft de Commissie alle landen die deze mondkapjes kregen, gevraagd om eventuele problemen met hun partijen te melden. 

De kwaliteit en veiligheid van persoonlijke beschermingsmiddelen die door gezondheidswerkers en burgers worden gebruikt, is cruciaal. Het is voor de Commissie dan ook van groot belang ervoor te zorgen dat de aankopen via het instrument voor noodhulp (ESI) aan de nodige normen voldoen. 

De kwaliteitscontrolecertificaten van de Chinese fabrikant werden vóór de levering onderzocht en ook de betrouwbaarheid van de Duitse leverancier is gecontroleerd. 

Wij betreuren het dat ondanks de krachtige maatregelen die zijn genomen om een dergelijke situatie te voorkomen en het risico van een lage kwaliteit tot een minimum te beperken, de vereiste normen mogelijk niet in acht zijn genomen.  

Als de maskers inderdaad niet voldoen aan de technische specificaties die in het contract zijn vastgelegd (KN95, die ongeveer gelijk zijn aan de Europese norm voor FFP2), zal onze juridische afdeling een oplossing zoeken en ervoor zorgen dat de EU-middelen naar behoren worden teruggevorderd.

We zullen alles doen wat nodig is om deze kwestie tot op de bodem uit te zoeken. De bescherming van onze burgers is altijd onze eerste prioriteit.