Vertegenwoordiging in Nederland

Junckerplan: €120 miljoen om innovatieve Nederlandse MKB bedrijven te ondersteunen

Aegon Asset Management en het European Investment Fund (EIF) hebben in Den Haag een garantieovereenkomst getekend ter ondersteuning van de opbouw van een portefeuille van EUR 120 miljoen voor leningen aan het Nederlandse MKB.

12/04/2018

Groei
Deze impact-investeringen helpen de groei te stimuleren van de Nederlandse economie, waar het MKB meer dan 70% van de werkgelegenheid voor zijn rekening neemt en meer dan 60% van de bijdrage van het Nederlands bedrijfsleven aan het bruto binnenlands product realiseert. Ze helpen geselecteerde bedrijven hun kapitaalbasis te versterken, de opvolging van hun bedrijf veilig te stellen en hun groeipotentieel te versterken.

Aegon Asset Management is de eerste door het EIF erkende financieel intermediair in Nederland, evenals in Europa om achtergestelde leningen voor deze groep beschikbaar te kunnen maken onder de 'InnovFin SME Guarantee Facility'.

Dit programma is een initiatief van de Europese Commissie, gesteund door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de EU. Wat mogelijk gemaakt is door het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) - de centrale pijler van het investeringsplan van de Europese Commissie voor Europa, het Juncker-plan.

De leningen worden verstrekt door het NLII Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) volgens de toelatingscriteria van EIF en de investeringscriteria van ALF. Het ALF is het resultaat van samenwerking tussen de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII), de drie grootste banken in Nederland (ABN AMRO, ING en Rabobank) en Aegon Asset Management, met de steun van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

Beleggingsportefeuille klanten diversifiëren
"We zijn erg blij dat we het MKB kunnen ondersteunen bij het verkrijgen van de financiële middelen die nodig zijn om hun groeiplannen te kunnen realiseren, omdat het in lijn is met onze ambitie om het concurrentievermogen van Europa en het welzijn van haar burgers te verbeteren. Door dit initiatief kunnen wij ons aanbod aan onze klanten ook verruimen door de mogelijkheid te bieden om te beleggen in een beleggingscategorie die niet gemakkelijk toegankelijk is: het MKB. Op deze manier helpen we onze klanten hun beleggingsportefeuille te diversifiëren en om hun financiële doelstellingen te realiseren," aldus  Sarah Russell, CEO van Aegon Asset Management, waar de ondertekeningsceremonie was.

Economische groei en duurzaamheid
Aegon Asset Management heeft een toegewijd team van specialisten dat grondige analyse uitvoert om bedrijven te selecteren. Het ALF versterkt de risicokapitaalbasis van deze bedrijven en stimuleert economische groei en duurzaamheid.

Eenvoudiger een lening krijgen
Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het ALF. Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK: “Om te groeien heeft het midden- en kleinbedrijf financiering nodig. Ik ben dan ook blij dat door deze overeenkomst tussen ALF en EIF meer ondernemers eenvoudiger een lening kunnen krijgen. Zij kunnen hiermee vervolgens investeren in - bijvoorbeeld - een nieuwe productielijn of uitbreiding naar het buitenland. Dat is een belangrijke stimulans voor de groei van het midden- en kleinbedrijf en daarmee onze verdere economische groei.”

Meer weten over Aegon Asset Management? Surf naar de speciale website
Meer weten over EIF in relatie tot EFSI? Surf naar de speciale website.