Vertegenwoordiging in Nederland

Het Europees Openbaar Ministerie in 2020 van start

De EU-landen hebben vandaag een akkoord bereikt over de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie. Er zullen twintig landen aan meedoen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje en Slovenië.
 

12/10/2017

Samen criminaliteit aanpakken
Met de deelname van deze landen komt er een sterke, onafhankelijke en efficiënte instantie voor de bestrijding van criminaliteit en btw-fraude over de grens. De instelling van het Europees Openbaar Ministerie maakt een groot verschil. Fraude tegen de EU-begroting is in veel gevallen grensoverschrijdend van aard. Er is daarom een instelling nodig die niet alleen over de grenzen heen onderzoek kan instellen, maar ook tot vervolging kan overgaan. Dat wordt precies de taak van het toekomstige Europese openbaar Ministerie. Het zorgt ervoor dat criminelen sneller voor de rechter komen en dat meer geld wordt teruggevorderd, waarvan de Europese belastingbetalers profiteren.

Terrorisme over de grens
De Commissie zal volgend jaar de eerste stappen zetten voor een eventuele toekomstige uitbreiding van de taken van het Europees Openbaar Ministerie tot de bestrijding van grensoverschrijdend terrorisme. Het Europees Openbaar Ministerie moet begin 2020 van start gaan. De instantie zal kunnen beschikken over de middelen die nodig zijn om zo snel mogelijk resultaat te boeken.