Vertegenwoordiging in Nederland

Grootste economische krimp voor Nederland sinds WO2

Voor Nederland voorspelt de Commissie een krimp van de economie van 6,8% - de grootste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit staat in de economische voorjaarsprognose voor 2020, die de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd.

06/05/2020

Grote schok door coronavirusupandemie in de EU
De coronaviruspandemie vormt een grote schok voor de economieën in de wereld en de EU, en heeft zeer zware sociaaleconomische gevolgen. Ondanks de snelle en omvattende beleidsrespons, zowel van de EU als op nationaal niveau, zal de Europese economie dit jaar een recessie van historische omvang doormaken.
Volgens de economische voorjaarsprognoses 2020 zal de economie van de eurozone in 2020 een recordkrimp van 7¾ % kennen en in 2021 een groei van 6¼ %. Dat is een grotere krimp dan in 2009. En het economische herstel in 2021 zal kleiner blijven dan de krimp dit jaar.

Nederland

Economische voorjaarsprognose EU

Voor Nederland voorspelt de Commissie een krimp van de economie van 6,8% - de grootste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog. Voor 2021 wordt er een herstel verwacht, maar de economische activiteit zou ook dan 2% onder het niveau van 2019 blijven, onder meer vanwege de grote afhankelijkheid van de Nederlandse economie van export.
De private consumptie is met 9,5% gekrompen en zou naar verwachting pas tegen het einde van het jaar herstellen. De prognose verwacht dat ook de bouwsector slechts traag zal herstellen. De werkloosheid zou dit jaar naar verwachting tot ongeveer 6% stijgen, en het begrotingstekort zou oplopen tot 6,25%.  Bekijk voor meer details de prognose voor Nederland.

Ondelinge economische afhankelijkheid
De gevolgen van de krimp zijn verschillend voor de verschillende EU-landen. De schok die de EU-economie ondervindt, is symmetrisch omdat de pandemie alle EU-landen heeft getroffen, maar zowel de daling van de output in 2020 (van -4¼ % in Polen tot -9¾ % in Griekenland) als de kracht van het herstel in 2021 zouden aanzienlijk uiteenlopen.
Het economisch herstel van elk EU-land zal niet alleen afhangen van de ontwikkeling van de pandemie in dat land, maar ook van de structuur van zijn economie en het vermogen om te reageren op stabiliseringsmaatregelen. Gelet op de onderlinge afhankelijkheid van de EU-economieën zal de dynamiek van het herstel in elk EU-land ook een invloed hebben op het herstel van andere EU-landen.

 “In dit stadium kunnen we alleen maar bij benadering nagaan hoe krachtig en omvangrijk de schok van het coronavirus zal zijn voor onze economieën. Terwijl de onmiddellijke effecten voor de wereldeconomie veel zwaarder zullen zijn dan in de financiële crisis, zullen de diepe gevolgen van de schok afhankelijk zijn van hoe de pandemie evolueert en of wij in staat zijn de economie veilig op te starten en vervolgens recht te veren. Dit is een symmetrische schok: alle EU-landen worden getroffen en allemaal zullen ze dit jaar naar verwachting te maken krijgen met een recessie. De EU en de lidstaten zijn reeds buitengewone maatregelen overeengekomen om de impact te beperken. Ons collectieve herstel zal afhankelijk zijn van een volgehouden sterke en gecoördineerde respons op EU- en nationaal niveau. Samen staan we sterker”, aldus Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een Economie die werkt voor de mensen.

 “Europa maakt een economische schok door die zijn voorgaande niet kent sinds de Grote Depressie. Niet alleen de diepgang van de recessie maar ook de kracht van het herstel zullen ongelijk zijn, afhankelijk van de snelheid waarmee de lockdown kan worden opgeheven, en het belang van diensten als het toerisme in elke economie en naargelang van de financiële middelen van elk land. Dat verschil vormt een bedreiging voor de interne markt en de eurozone – maar het kan worden afgezwakt door doortastend, gezamenlijk Europees beleid. Wij moeten deze uitdaging aangaan”, aldus Paolo Gentiloni, Europees commissaris voor Economie.

Stijging en daling van totale overheidstekort
De nationale maatregelen om de economie en de zorgsector te ondersteunen, hebben een effect op de overheidsfinanciën. De prognose voorspelt dat het totale overheidstekort van de eurozone en van de EU zal stijgen van slechts 0,6 % van het bbp in 2019 tot ongeveer 8½% in 2020, en vervolgens weer dalen tot ongeveer 3½% in 2021. In de ergst getroffen landen, nl. Italië en Spanje, wordt een tekort van meer dan 10% verwacht. Na de dalende trend die zich sinds 2014 heeft afgetekend, zou de schuldratio ook opnieuw gaan stijgen. In de eurozone wordt verwacht dat deze zal toenemen van 86 % in 2019 tot 102¾ % in 2020 en vervolgens terugvallen tot 98¾ % in 2021.

Lees ook:

- Het volledige persbericht.
- De interactieve, economische land kaart van Europa.