Vertegenwoordiging in Nederland

Gevaccineerde toeristen toelaten en noodremprocedure ivm nieuwe varianten van het coronavirus

/netherlands/file/covidreizennljpg_nlcovidreizen_nl.jpg

Reizen in coronatijden
copyright EC

Vandaag stelt de Commissie voor dat de EU-landen de huidige beperkingen op niet-essentiële reizen naar de EU versoepelen om rekening te houden met de vooruitgang die is geboekt in de vaccinatiecampagnes en de ontwikkelingen in de epidemiologische situatie wereldwijd.

03/05/2021

De Commissie stelt voor om niet alleen iedereen die afkomstig is uit een land met een goede epidemiologische situatie ook om niet-essentiële redenen tot de EU toe te laten.  De toelating moet ook gelden voor iedereen die de laatste aanbevolen dosis van een door de EU goedgekeurd vaccin heeft gekregen. Dit zou kunnen worden uitgebreid tot vaccins waarvoor de WHO-procedure voor Emergency Use Listing is voltooid. Daarnaast stelt de Commissie, gezien de ontwikkeling van de epidemiologische situatie in de EU, een verhoging voor van de drempel in de zin van het aantal nieuwe COVID-19-gevallen aan de hand waarvan de lijst wordt opgesteld van landen waaruit alle reizen moeten worden toegestaan. Dit moet de EU-landen in staat stellen deze lijst uit te breiden.

Noodremprocedure i.v.m nieuwe varianten coronavirus
Tegelijkertijd vraagt de opkomst van zorgwekkende coronavirusvarianten om voortdurende waakzaamheid. Daarom stelt de Commissie als tegenwicht een nieuwe noodremprocedure voor, die op EU-niveau moet worden gecoördineerd en het risico dat dergelijke varianten de EU binnenkomen, zou beperken. Lees verder.