Vertegenwoordiging in Nederland

Galileo is van start gegaan!

De Europese GPS 'Galileo' satelliet is recent van start gegaan, dit betekent dat er meer diensten beschikbaar komen waar burgers, bedrijven & overheden gebruik van kunnen maken.

03/01/2017

Dit zijn de initiële, gratis diensten die Galileo samen met GPS zal aanbieden:

  • ondersteuning van noodacties: tot nu toe kon het uren duren om iemand te vinden die verloren is op zee of in de bergen. Met de opsporings- en reddingsdienst (SAR) wordt de opsporingstijd teruggebracht tot slechts tien minuten, zodat mensen die een noodsignaal uitzenden vanaf een met Galileo compatibel baken nu sneller kunnen worden opgespoord en gered. Deze dienst zal nog worden uitgebreid met de mogelijkheid de zender van de noodoproep te laten weten dat hij/zij is gelocaliseerd en dat hulp onderweg is.
  • nauwkeurigere navigatie voor de burger: de open dienst van Galileo is een gratis dienst voor plaatsbepaling, navigatie en tijdsbepaling die bestemd is voor het grote publiek. De dienst kan worden gebruikt door smartphones of autonavigatiesystemen die met Galileo-compatibele chipsets zijn uitgerust. Sinds de herfst van 2016 zijn reeds een aantal compatibele smartphones op de markt.

    Deze kunnen vanaf nu gebruikmaken van de signalen om nauwkeurigere plaatsbepaling te bieden. Vanaf 2018 zal Galileo ook te vinden zijn in elk nieuw voertuigmodel dat in Europa wordt verkocht. Zo worden verbeterde navigatiediensten mogelijk voor diverse toestellen en zal ook het noodreactiesysteem eCall kunnen worden gebruikt. Voor mensen die navigatietoestellen in steden gebruiken, waar de satellietsignalen door hoge gebouwen vaak worden belemmerd, zal de grotere nauwkeurigheid op het vlak van plaatsbepaling die Galileo aanbiedt een grote verbetering betekenen.
  • een betere tijdssynchronisatie voor kritieke infrastructuren: via zijn erg nauwkeurige tijdsbepaling zal Galileo de tijdssynchronisatie van bank- en financiële transacties en van telecommunicatie- en energiedistributienetwerken, zoals slimme netten, verbeteren. Dit zal bijdragen tot een efficiëntere werking van deze systemen.
  • veilige diensten voor overheden: ten slotte zal Galileo via zijn publiek gereguleerde dienst ondersteuning bieden aan overheidsinstanties zoals de civiele bescherming, diensten voor humanitaire hulpverlening, de douane en de politie. Het biedt overheidsgebruikers een bijzonder robuuste, volledig versleutelde dienst om de continuïteit van de dienstverlening bij nationale nood- of crisissituaties, zoals terroristische aanslagen, te waarborgen.

 

De Aankondiging over de initiële diensten van Galileo houdt in dat de Galileo-satellieten en de grondinfrastructuur nu operationeel zijn. Deze signalen zullen zeer nauwkeurig zijn, maar nog niet altijd beschikbaar. In de beginfase zullen de eerste signalen van Galileo daarom worden gebruikt in combinatie met andere navigatiesystemen, zoals GPS.

In de komende jaren worden nieuwe satellieten gelanceerd om de Galileo-constellatie uit te breiden, zodat de wereldwijde beschikbaarheid van Galileo geleidelijk aan zal verbeteren. De constellatie zal naar verwachting in 2020 voltooid zijn: dan bereikt Galileo zijn volledige operationele capaciteit.

Meer weten?

Galileo voor de burger

Filmpje over de Europese ruimtevaart strategie