Vertegenwoordiging in Nederland

Europese steun voor duurzame investeringen in Limburg

De Europese Investeringsbank (EIB) en de provincie Limburg hebben een kredietovereenkomst ondertekend om investeringen in regionale duurzaamheidsprojecten te ondersteunen. De lening van EUR 30 miljoen wordt gegarandeerd via het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), dat onderdeel is van het Investeringsplan voor Europa van de Europese Commissie.

13/11/2017

De lening loopt via het Limburgs Energie Fonds (LEF), een door de Provincie Limburg opgezet fonds dat wordt beheerd door Finquiddity. Het LEF investeert in kleine en middelgrote projecten in en voor Limburg in projecten op het gebied van CO2-reductie, verwijdering van asbest in gebouwen en initiatieven voor de circulaire economie. De gefinancierde projecten gaan bijdragen aan de prioritaire doelstellingen van de EU en de Klimaatdoelstellingen voor 2020.

Klimaatakkoord Parijs
Kleinere en lokale projecten zijn uitermate belangrijke voor het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, en deze zullen op steeds innovatievere manieren gefinancierd moeten worden. Dit betekend ook dat publiek geld meer in de vorm van leningen en garanties zal moeten worden gebruikt, in plaats van via subsidies. Zei EIB-vicepresident Pim van Ballekom. “De strijd tegen klimaatverandering zou voor iedereen hoog op de agenda moeten staan en we zijn erg blij dat we, mede dankzij EFSI, het LEF in dit initiatief kunnen steunen.”

Honderden banen
Daan Prevoo, gedeputeerde voor energie en duurzaamheid in de provincie Limburg, voegt hieraan toe: “Het LEF levert niet alleen een positieve bijdrage aan het milieu en de economie, maar heeft ook gezorgd voor substantiële groei van de handel en de arbeidsmarkt. Er zijn inmiddels honderden banen gecreëerd via bijna 30 projecten die dankzij investeringen van het LEF zijn gerealiseerd. Dat is veelbelovend, vooral omdat er nog veel projecten in de aanvraagfase zitten!”

Jyrki Katainen, vicepresident van de Europese Commissie, voegde toe: “Investeren in energie-efficiëntie en circulaire economie behoort tot de hoofddoelen van het Investeringsplan voor Europa. Bij EFSI 2.0 zou zo’n 40% van de investeringen naar projecten moeten gaan die ons helpen de klimaatdoelstellingen van COP 21 te halen. Het fonds dat door de Provincie Limburg is opgezet zal leiden tot meer duurzame investeringen en banen in de regio. Nu COP 23 nog bezig is, is dit project een voorbeeld voor klimaatvriendelijke groei.“

Jan-Willem König van het Limburg Energie Fonds (LEF) merkt op: “De toezegging van de EIB betekent ook een erkenning van al het werk dat we de laatste jaren hebben verzet om het fonds te maken tot wat het nu is. Deze lening betekent een flinke verhoging van de financieringscapaciteit van het LEF, waardoor we de ontwikkelingen op de markt voor innovatieve duurzame energie kunnen versnellen.”

Het LEF zal jaarlijks gemiddeld zo'n tien nieuwe projecten ondersteunen die bijdragen aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Klimaatactie is een van de belangrijkste prioriteiten van het ‘Juncker-plan’ en tot dusver is ongeveer EUR 9,6 miljard beschikbaar gesteld voor duurzame projecten in de energiesector.

Achtergrondinformatie
De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen zijn in handen van de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. In het afgelopen jaar heeft de EIB een recordbedrag van EUR 2,56 miljard beschikbaar gesteld voor projecten in Nederland.

Obstakels wegnemen
Het Investeringsplan voor Europa, het zogenaamde Juncker-plan, richt zich op het stimuleren van investeringen die zorgen voor meer banen en groei, door slimmer gebruik te maken van nieuwe en bestaande financieringsbronnen, door het wegnemen van obstakels voor investeerders, en het zichtbaar maken en technisch ondersteunen van investeringsprojecten. Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) is de centrale pijler van het Juncker-plan.

Meer dan 183 miljard
Met de garanties van het EFSI worden de eerste verliezen opgevangen, waardoor de EIB kan investeren in meer projecten met vaak een groter risico. Naar verwachting zullen de projecten en overeenkomsten die tot dusver zijn goedgekeurd voor financiering in het kader van het EFSI, meer dan EUR 183 miljard aan investeringen aantrekken en ruim 425.000 mkb-bedrijven  steunen in alle 28 lidstaten.

Financiering aan mkb, regionale bedrijven, start-ups en projectvennootschappen
Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is een financieel instrument voor onbepaalde tijd dat is opgericht door de provincie Limburg. Het LEF verstrekt financiering aan het mkb, regionale bedrijven, start-ups en projectvennootschappen om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de reductie van de CO2-uitstoot in de provincie. Het LEF heeft ook mandaat voor het ondersteunen van initiatieven op het gebied van asbestverwijdering en de circulaire economie.