Vertegenwoordiging in Nederland

Europese steun voor drinkwaterinfrastructuur in Zuid-Holland

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een leningsovereenkomst getekend met het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Oasen. De lening van EUR 70 miljoen zal worden gegarandeerd door de Europese Commissie via het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, deel van het Investeringsplan voor Europa.

05/12/2017

Met deze financiering zal Oasen een deel van haar investeringsprogramma voor de jaren 2017-2022 uitvoeren. Hieronder vallen een grote upgrade van het distributienetwerk, alsook de vernieuwing van waterzuiveringsstations, reservoirs en pompstations. Door de specifieke bodemsamenstelling in het waterwin- en distributiegebied van Oasen zijn er aanzienlijke investeringen nodig voor het moderniseren en onderhouden van de drinkwaterinfrastructuur in Zuid-Holland.

Garantie
“Dit is de eerste operatie in de Nederlandse watersector waar we de garantie van het Junckerplan gebruiken, die stelt ons in staat om financiering te leveren die precies bij de behoeften van Oasen past.” stelt EIB vicepresident Pim van Ballekom. “Het project focust ook specifiek op het aanpassen aan klimaatverandering, aangezien een deel van het geld gebruikt zal worden voor nieuwe zuiveringstechnieken vanwege de verzilting.”
 
Onberispelijk drinkwater voorzien
Prof. dr. ir. Walter van der Meer, CEO van Oasen voegde toe: “Om onze klanten van onberispelijk drinkwater te voorzien, investeert Oasen Drinkwater N.V. constant in de waterzuiveringsstations, het leidingnetwerk en haar kennis. We zullen onze bestaande investeringsplannen voor de komende zes jaar  zeker kunnen uitvoeren dankzij deze lening van EUR 70 miljoen van de EIB.”

Meer groei
Europees Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij Karmenu Vella, zei: “De Commissie is vastbesloten in het overgaan naar een meer circulaire economie en een duurzamer gebruik van onze grondstoffen, waaronder het water. De EFSI-investering in Oasen waarmee de modernisering van de drinkwatervoorziening in de provincie Zuid-Holland gesteund wordt, komt ten goede aan zo’n 750.000 mensen. Door bedrijven aan te zetten tot innovatie maken we ze concurrentiekrachtiger, en daarmee stuwen de groei van een sector die in Europa werk biedt aan bijna een miljoen mensen.”

Achtergrondinformatie:
De Europese Investeringsbank is de kredietinstelling voor langlopende leningen van de Europese Unie, en is direct eigendom van haar lidstaten. Het maakt langetermijnfinanciering beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie. Het afgelopen jaar maakte de EIB een recordbedrag van 2,56 miljard euro beschikbaar voor projecten in Nederland.

Investeringen voor meer banen en groei
Het Investeringsplan voor Europa, het zogenaamde Juncker-plan, is één van de prioriteiten van de Europese Commissie. Het richt zich op het stimuleren van investeringen om banen en groei te creëren door slimmer gebruik van nieuwe en bestaande financiële middelen, het wegnemen van belemmeringen voor investeringen en het verstrekken van zichtbaarheid en technische bijstand aan investeringsprojecten. Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is de centrale pijler van het Juncker-plan. Het biedt een eerste verliesgarantie, waardoor de EIB in meer, vaak risicovoller, projecten kan investeren. Het EFSI laat al concrete resultaten zien. De projecten en overeenkomsten die tot nu toe voor financiering onder de EFSI zijn goedgekeurd, mobiliseren naar verwachting meer dan 241 miljard euro in investeringen en ondersteuning voor 462.000 kleine en middelgrote ondernemingen in alle 28 lidstaten.

Oasen Drinkwater N.V. is een maatschappelijk drinkwaterbedrijf. Het zorgt dat 765.000 inwoners van het oosten van Zuid-Holland elke dag op duurzame wijze onberispelijk drinkwater uit de kraan krijgen. De volksgezondheid staat daarbij voorop.