Vertegenwoordiging in Nederland

Europese Commissie wil voltooiing van de bankenunie tegen 2018

De Europese Commissie roept het Europees Parlement en de EU-landen op zo snel mogelijk haar voorstellen goed te keuren om de risico’s te beperken en de banken in de EU veerkrachtiger te maken.

11/10/2017

Europese burgers en ondernemingen zullen profiteren van diepere financiële integratie en een stabieler financieel stelsel, dankzij de plannen van de Commissie om vaart te zetten achter de invoering van de ontbrekende bestanddelen van de bankenunie.


/netherlands/file/bankenunienljpg-1_nlbanken_unie_nl.jpg

een unie van banken
©EU


In 2012 heeft de Commissie een bankenunie voorgesteld om het bankwezen van een steviger fundament te voorzien en het vertrouwen in de euro te herstellen. De bankenunie is gebaseerd op strengere prudentiële vereisten voor banken. Het gaat hierbij om bankentoezicht, regels voor het beheer van noodlijdende banken en ook om betere bescherming voor deposanten. De eerste twee pijlers zijn verwezenlijkt met de invoering van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM) en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM). Er bestaat echter nog geen gemeenschappelijk systeem voor het beschermen van deposito's. De Commissie heeft in november 2015 een voorstel gedaan voor een Europees depositoverzekeringsstelsel (EDIS).

Slechts wanneer alle bouwstenen op hun plaats zitten, kan de bankenunie haar volledige potentieel waarmaken en alle instrumenten inzetten die nodig zijn om het hoofd te bieden aan toekomstige crises.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie: “Een voltooide bankenunie is van cruciaal belang voor de toekomst van de Economische en Monetaire Unie en voor een financieel stelsel dat groei en werkgelegenheid bevordert. Wij willen een bankensector die crises absorbeert en risico's deelt via particuliere kanalen, om ervoor te zorgen dat de belastingbetaler niet als eerste moet betalen. Vandaag presenteren we pragmatische ideeën om tegelijkertijd werk te maken van risicodeling en risicobeperking. Wij hopen dat dit de medewetgevers van de EU zal inspireren om tot een consensus te komen over de resterende maatregelen tegen 2018.”

De kern elementen van de mededeling van vandaag omvatten:

  • Snelle overeenstemming over het bankenpakket
  • Vooruitgang op het gebied van het Europees depositoverzekeringsstelsel (EDIS)
  • Budgettair vangnet voor de bankenunie
  • Vermindering van het aantal niet-renderende leningen
  • Mogelijke maatregelen voor door overheidsobligaties gedekte effecten
  • Hoogkwalitatief toezicht blijven verzekeren

Lees voor meer informatie het volledige persbericht.