Vertegenwoordiging in Nederland

Europese Commissie wil bijna 3 keer meer geld voor migratie en grensbeheer

Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU stelt de Commissie voor om de financiering voor migratie en grensbeheer bijna te verdrievoudigen, van 13 miljard euro in de vorige periode tot 34,9 miljard euro voor de periode 2021-2027.

 

12/06/2018

Het voorstel van de Commissie is een reactie op de toegenomen problemen op het vlak van migratie, mobiliteit en veiligheid, zoals we de afgelopen dagen opnieuw zagen met de Aquarius. Centraal in de nieuwe begroting staat grensbescherming en er komen flexibeler financieringsinstrumenten om te kunnen inspelen op onvoorziene migratieproblemen.

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: "Beter beheer van onze buitengrenzen en migratie blijven de komende jaren belangrijke prioriteiten voor de EU, de lidstaten en onze burgers. Grotere uitdagingen vereisen grotere budgetten, daarom stellen we voor de begroting op dit gebied bijna te verdrievoudigen."

Er wordt een nieuw, apart fonds voor geïntegreerd grensbeheer in het leven geroepen en het Europees Grens- en kustwachtagentschap wordt verder versterkt met een nieuw permanent orgaan van ongeveer 10 000 grenswachten. Dit fonds helpt de EU-landen ook bij het verrichten van douanecontroles door apparatuur te financieren.

De Commissie stelt ook voor om 10,4 miljard euro (51 % meer) uit te trekken voor migratie, in het kader van het vernieuwde Fonds voor asiel en migratie (FAM). Het fonds zal de inspanningen van de EU-landen op drie belangrijke gebieden ondersteunen: asiel, legale migratie en integratie, en terugkeeroperaties en de strijd tegen irreguliere migratie.

Meer weten? Lees het volledige persbericht en in het informatieblad.