Vertegenwoordiging in Nederland

Europa veerkrachtiger maken: een einde maken aan het biodiversiteitsverlies en een gezond en duurzaam voedselsysteem creëren

Vandaag heeft de  Europese Commissie een uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie vastgesteld om de natuur terug in ons leven te brengen, alsook een “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem.

20/05/2020

 De twee strategieën versterken elkaar en brengen de natuur, landbouwers, ondernemingen en consumenten samen om gezamenlijk naar een concurrerend duurzame toekomst toe te werken.

De eerder gepresenteerde Greendeal om het eerste klimaatneutrale continent te worden, vormt het hart voor de 'van boer tot bord'-strategie en de  'van boer tot bord'-strategie.

Met de nieuwe biodiversiteitsstrategie worden de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit aangepakt, zoals het niet-duurzame gebruik van het land en de zee, de overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, verontreiniging, en invasieve uitheemse soorten.

De 'van boer tot bord' strategie zal de transitie mogelijk maken naar een duurzaam voedselsysteem in de EU dat de voedselzekerheid en de toegang tot gezonde voeding verkregen van een gezonde planeet waarborgt. Dankzij de strategie zal de milieu- en klimaatvoetafdruk van het voedselsysteem in de EU kleiner worden en zal de veerkracht ervan groter worden, waardoor de gezondheid van de burgers wordt beschermd en de bestaanszekerheid van economische actoren wordt gewaarborgd.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal: “Het coronavirus heeft aangetoond hoe kwetsbaar we zijn en hoe belangrijk het is om de balans tussen menselijke activiteit en natuur te herstellen. De klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit zijn een duidelijk en reëel gevaar voor de mensheid. De biodiversiteitsstrategie en de “van boer tot bord”-strategie staan centraal in de Green Deal en tonen de weg naar een betere balans tussen natuur, voedselsystemen en biodiversiteit om de gezondheid en het welzijn van onze mensen te beschermen en tegelijkertijd het concurrentievermogen en de veerkracht van de EU te vergroten. Deze strategieën zijn een cruciaal onderdeel van de grote transitie waar we nu aan beginnen.”

Meer weten? Lees het volledige persbericht.