Vertegenwoordiging in Nederland

EU moet sneller overgaan op schonere voertuigen voor schonere lucht

/netherlands/file/waterstofbuswebnljpg_nlwaterstofbus_web_nl.jpg

Waterstofbus in Gelderlan
©EU

De Europese Commissie is vandaag met een pakket aan maatregelen gekomen voor duurzamere mobiliteit in de EU.

08/11/2017

Er zijn onder meer nieuwe streefcijfers voorgesteld voor de gemiddelde CO2- uitstoot van nieuwe personenauto’s en bestelwagens. Deze uitstoot moet in 2030 30% lager liggen dan in 2021. Dat moet de overstap naar emissiearme en emissievrije voertuigen versnellen.

Het pakket aan maatregelen voor een schone mobiliteit omvat niet alleen nieuwe CO2-normen voor fabrikanten. Het omvat ook:

- De richtlijn schone voertuigen, die schone mobiliteitsoplossingen begunstigt bij openbare aanbestedingen en een solide basis biedt om de vraag naar en de verdere ontwikkeling van schone mobiliteitsoplossingen te stimuleren.

- Een actieplan en investeringsoplossingen voor de trans-Europese uitbouw van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. De nationale plannen moeten meer ambitie aan de dag leggen, zodat er meer wordt geïnvesteerd en het draagvlak onder de consumenten vergroot.

- De herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer, die het gecombineerd gebruik van verschillende vervoerswijzen voor goederen begunstigt, waardoor ondernemingen gemakkelijker aanspraak kunnen maken op aanmoedigingspremies en het gecombineerde gebruik van vrachtwagens, treinen, aken en schepen voor het vervoer van goederen wordt gestimuleerd.

- De richtlijn betreffende autobusdiensten voor passagiers, die de ontwikkeling van langeafstandsbusdiensten in heel Europa stimuleert en alternatieven voor het gebruik van personenwagens biedt. Daardoor zullen de uitstoot en de verkeersopstopping worden teruggedrongen, en krijgen vooral mensen met een laag inkomen meer, betere en betaalbare mobiliteitsopties.

- Het batterij-initiatief is van strategisch belang voor het geïntegreerd industriebeleid van de EU: de voertuigen en andere mobiliteitsoplossingen van morgen en hun onderdelen zullen worden uitgevonden en geproduceerd in de EU.


De volgende stappen
Deze gepresenteerde voorstellen worden nu aan het Europees Parlement en de EU-landen voorgelegd. De Commissie vraagt alle betrokkenen om nauw samen te werken zodat de voorstellen en maatregelen snel kunnen worden aangenomen en uitgevoerd. Daardoor kunnen de industrie, bedrijven, werknemers en burgers in de EU zo snel mogelijk optimaal van de voordelen genietenMeer weten? Lees het volledige persbericht voor meer informatie.

Zie ook: mooi voorbeeld van schoon openbaar vervoer in Nederland, dat tot stand kwam met EU-steun: http://www.hymove.nl/