Vertegenwoordiging in Nederland

Een klein apparaat om kanker in een vroeg stadium op te sporen

Het door de EU gefinancierde project Ultraplacad is bezig met de ontwikkeling van een goedkoop apparaat dat kanker in een vroeg stadium kan opsporen door middel van bloedanalyse. Met dit apparaat kunnen artsen meer patiënten onderzoeken en in een vroeg stadium van de ziekte behandelen – en levens redden.

08/02/2017

Als er kankerbiomarkers – zoals een molecule, gen of proteïne in een lichaamsvloeistof – worden gevonden, kan dat een indicatie zijn van een tumor in het lichaam. Deze opsporingsmethode is echter nog niet op grote schaal ingezet, vooral omdat er geen goedkope platformen beschikbaar zijn die zo gevoelig zijn dat ze de aanwezigheid van specifieke kankerbiomarkers kunnen vaststellen.


Nabehandeling ook verbeteren
Het doel van Ultraplacad is dergelijke obstakels te verwijderen door een klein apparaat te ontwikkelen dat in het bloed circulerende kankerbiomarkers moet opsporen. Met dit apparaat kunnen artsen meer patiënten onderzoeken en in een vroeger stadium de diagnose van kanker vaststellen, evenals de nabehandeling na een tumoroperatie verbeteren.

Lagere kosten
De kosten van de gezondheidszorg voor de opsporing en de behandeling van kanker kunnen eveneens worden verminderd. Kanker kan in een vroeg stadium, voor uitzaaiing naar andere delen van het lichaam, gemakkelijker worden behandeld. Vroege opsporing en behandeling redden niet alleen levens maar kunnen ook de kosten van het zorgstelsel verlagen.

Het apparaat van Ultraplacad moet gebruik gaan maken van een nieuw diagnosesysteem op basis van innovatieve optische analysetechnieken, die de aanwezigheid van kanker in het DNA, het microRNA en tumor-autoantilichamen in de bloedbaan kunnen opsporen.

Het team legt de nadruk op de opsporing van colorectale kanker door analyse van een bloedmonster van slechts enkele milliliter. Dit kan een alternatief zijn voor een invasieve en vaak pijnlijke colonoscopie.

De onderzoekers van het project hopen dat deze methode verder kan worden ontwikkeld om ook andere soorten kanker op te sporen.

Lagere sterfcijfers door vroege diagnose
Colorectale kanker is verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle kankergevallen die in Europa worden vastgesteld. Het project heeft laten zien dat een vroege diagnose van colorectale kanker door middel van screening al tot lagere sterftecijfers heeft geleid.

Projectdetails

  • Project-acroniem: Ultraplacad
  • Deelnemers: Italië (Coördinator), Oostenrijk, Tsjechië, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Finland
  • Projectreferentie nr 633937
  • Totale kosten: € 6 026 455
  • EU-bijdrage: € 6 026 455
  • Looptijd : mei 2015 - oktober 2018

Wil je weten wat voor baanbrekend kankeronderzoek er nog meer wordt gedaan met EU-subsidies Horizon2020? Lees verder op deze speciale website.