Vertegenwoordiging in Nederland

Economische zomerprognoses 2020: een nog diepere recessie met grotere verschillen

De EU-economie zal dit jaar door de coronapandemie in een diepe recessie komen. En dit ondanks de snelle en brede respons van het beleid op het niveau van zowel de EU als de lidstaten. Omdat de lockdownmaatregelen minder snel worden opgeheven dan in de voorjaarsprognoses was gedacht, zal de impact op de economische activiteiten in 2020 ook groter zijn dan verwacht

07/07/2020

Volgens de economische zomerprognoses 2020 zal de economie van de eurozone in 2020 met 8,7 % krimpen en in 2021 met 6,1 % groeien. De EU-economie zal in 2020 naar verwachting met 8,3 % krimpen en zal in 2021 met 5,8 % groeien. De voor 2020 verwachte krimp is dus veel groter dan de 7,7 % (eurozone) en 7,4 % (hele EU) waarmee in de voorjaarsprognoses 2020 nog was gerekend. De groei zal in 2021 ook minder robuust zijn dan in het voorjaar was gedacht.

 “De economische impact van de lockdown is zwaarder dan we eerst hadden verwacht. Onze tocht gaat nog steeds over een woelige zee vol gevaren, zoals een tweede grote infectiegolf. Als deze prognoses één ding duidelijk maken, is het wel dit: we hebben een akkoord nodig over ons ambitieuze herstelpakket, NextGenerationEU, om de economie te stutten. Vooruitblikkend naar dit en volgend jaar mogen we verwachten dat de economie opnieuw opveert, maar we moeten waakzaam blijven voor een herstel dat in een ongelijk tempo verloopt. Werknemers en bedrijven moeten we verder beschermen en ons beleid op EU-niveau nauw coördineren, zodat we sterker en eendrachtiger uit deze crisis komen”, aldus Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen.

Nederland

Dit is de prognose voor Nederland.

Economische prognose

Bekijk voor uitgebreide informatie over Nederland, de landensheet. 


De Europese Commissie dringt aan op een snel akkoord over haar voorstel voor een herstelplan. Meer weten? Lees het volledige persbericht.