Vertegenwoordiging in Nederland

Economische winterprognoses 2020: gematigde groei

De economie van de Europese Unie blijft de komende tijd ligt groeien. Dat blijkt uit de winterprognose van de Europese Commissie. Momenteel kent Europa de langste periode van onafgebroken groei sinds de invoering van de euro in 1999.

13/02/2020

De verwachting is dat de groei van het bbp in de eurozone stabiel blijft op 1,2%. De komende twee jaar neemt het aantal banen toe en stijgen de lonen. De onzekere toekomstige relaties met het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkeling van het coronavirus zijn potentiële risico’s voor de economische groei.

“De verwachtingen voor de Europese economie zijn stabiel, zij het met flauwe groei voor de komende twee jaar. (...) Ook hebben we bemoedigende ontwikkelingen gezien wat betreft afgenomen handelsspanningen en een no-deal-Brexit die kon worden afgewend. (...). Wat het coronavirus betreft, is het nog te vroeg om in te schatten hoe groot de negatieve impact voor de economie zal zijn,” zegt commissaris voor Economie Paolo Gentiloni.

De Commissie doet twee uitgebreide prognoses per jaar, namelijk in het voorjaar en in het najaar. In de winter en de zomer verschijnen tussentijdse evaluaties. De volgende prognose staat gepland voor 7 mei 2020.

De volledige prognose voor Nederland vind je hier.

Meer informatie in het persbericht.

Winterprognose Nederland