Vertegenwoordiging in Nederland

EC daagt Tsjechië, Hongarije en Polen voor de rechter i.v.m. weigering herplaatsing vluchtelingen

De Europese Commissie daagt de lidstaten Tsjechië, Hongarije en Polen voor de rechter. Dit omdat de landen nalaten om asielzoekers over te nemen van Griekenland en Italië. Ondanks herhaalde oproepen van de Europese Commissie komen deze landen hun wettelijke verplichtingen niet na.

14/06/2017

De EU-landen hadden afspraken gemaakt voor herplaatsing en hervestiging van asielzoekers als een noodsysteem ter ondersteuning van Italië en Griekenland.


Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: “Onze Unie
is gebaseerd op solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid. Op deze grondbeginselen stoelt al ons
beleid en migratie is daarop geen uitzondering. We kunnen en zullen de lidstaten met een buitengrens
niet in de steek laten. En wat herplaatsing betreft, kan ik niet duidelijk genoeg zijn: de uitvoering van
de Raadsbesluiten inzake herplaatsing is een wettelijke plicht, geen keuze.”

Herplaatsing en hervestiging: iedereen moet bijdragen.
Meer weten? Lees het de laatste persberichten:

  • Persbericht over de juridische stappen tegen de drie lidstaten.
     
  • Persbericht over de voortgang om migratiestromen in de EU te beheersen.