Vertegenwoordiging in Nederland

DiscoverEU: gratis 12 000 reispassen voor 18-jarigen om Europa te ontdekken in 2019

Vanaf vandaag tot en met dinsdag 11 december (12:00 MET), kunnen jongeren van 18 jaar een reispas aanvragen om volgende zomer in Europa op ontdekking te gaan.

29/11/2018

De succesvolle eerste ronde gaf 15 000 jongeren de kans door Europa te reizen tussen juli en oktober 2018. Velen onder hen hebben deelgenomen aan de talrijke evenementen in het kader van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed.

"Het is geweldig om te zien dat jongeren deze nieuwe kans grijpen om Europese culturen en tradities te ontdekken, te voelen wat Europese diversiteit betekent en vrienden te maken die ze anders nooit zouden ontmoeten. Uit de eerste ronde is gebleken dat jongeren zelfvertrouwen en vaardigheden verwerven door initiatief te nemen en andere talen te spreken. DiscoverEU is veel meer dan reizen; het gaat om leren voor het leven", aldus Tibor Navracsics, EU-commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport.

Wie kan deelnemen en hoe?

Alle EU-burgers die geboren zijn tussen 1 januari 2000 en 31 december 2000 kunnen aan deze ronde deelnemen.

Wel moeten de jongeren, die zich inschrijven hun reisplannen bekendmaken. De deelnemers worden geselecteerd op basis van hun antwoorden op vijf meerkeuzevragen in verband met Europese cultuur en diversiteit, EU-initiatieven voor jongeren, de komende verkiezingen voor het Europees Parlement en een aanvullende vraag over een thema in verband met de tweede ronde.

De geselecteerde deelnemers kunnen tussen 15 april en 31 oktober 2019 maximaal 30 dagen reizen.

Voor deze ronde moedigt de Commissie vooral jongeren met speciale behoeften of sociale problemen aan om deel te nemen. De Commissie zal personen met speciale behoeften informatie en tips geven en de kosten voor speciale begeleiding vergoeden (bijvoorbeeld voor een begeleider of een geleidehond voor deelnemers met een visuele handicap).

De geselecteerde deelnemers kunnen alleen of in een groep van hoogstens vijf personen (allemaal 18-jarigen) reizen. Normaal gesproken reizen ze per trein. Maar om te zorgen dat jongeren uit heel Europa kunnen deelnemen, mogen ook andere vervoermiddelen worden gebruikt, bijvoorbeeld bussen, veerboten of – uitzonderlijk, indien nodig – vliegtuigen. Zo kunnen ook jongeren deelnemen die in een afgelegen gebied wonen of op een eiland dat tot de EU behoort.

Elke EU-land krijgt een aantal reispassen toegewezen op basis van het aandeel van de bevolking ten opzichte van de totale bevolking van de Europese Unie.

Achtergrond

DiscoverEU is in juni 2018 opgestart met een budget van 12 miljoen euro. Dankzij DiscoverEU hebben tot dusver meer dan 15 000 jongeren de kans gekregen om door Europa te reizen. Het doel is om nieuwe mogelijkheden voor jongeren te creëren om het rijke culturele erfgoed van Europa te ontdekken, andere mensen te ontmoeten, van andere culturen te leren en te ervaren wat het is om Europeaan te zijn.

De feedback van de deelnemers is positief. Velen reisden voor het eerst zonder ouders of andere volwassenen en de meesten gaven aan dat ze daardoor zelfstandiger waren geworden. Ze zeiden ook dat de ervaring van DiscoverEU hen heeft geholpen andere culturen en de Europese geschiedenis beter te begrijpen. Volgens hen is ook hun vreemdetalenkennis verbeterd. Tweederden van de jongeren gaf aan dat ze zelf hun reispas niet hadden kunnen betalen.

De Europese Commissie heeft in de volgende langetermijnbegroting (2021-2027) 700 miljoen euro voorgesteld voor DiscoverEU rondom het toekomstige uitwisselingsprogramma 'Erasmus+'. Als het Europees Parlement en de EU-landen daarmee instemmen, kunnen tussen 2021 en 2027 nog eens 1,5 miljoen 18-jarigen in Europa rondreizen.

Meer informatie

Informatie is te vinden:
- de Europese Jongerenwebsite
- de facebookpagina van European Youth
- de twitteraccount van European Youth
- de Vraag en antwoord tweede ronde DiscoverEU
- de Factsheet