Vertegenwoordiging in Nederland

Coronavirus: goedkeuring Commissie voor gebruik snelle antigeentests en steun om de testcapaciteit te vergroten

/netherlands/file/antigenwebnljpg_nlantigen_web_nl.jpg

antigen
copyright EC

Vandaag heeft de Europese Commissie een aanbeveling goedgekeurd om snelle antigeentests te gebruiken voor de diagnose van COVID-19.

18/11/2020

Dit sluit aan bij de aanbeveling van de Commissie van 28 oktober om een gemeenschappelijke aanpak en efficiëntere teststrategieën in de hele EU te waarborgen. De aanbeveling bouwt voort op de richtsnoeren die zijn ontwikkeld met de input van de EU-landen en het advies van deskundigen van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.

Oproep tot wederzijdse erkenning
Zij bevat richtsnoeren over hoe snelle antigeentests moeten worden geselecteerd, wanneer zij geschikt zijn en wie ze moet uitvoeren. In de aanbeveling wordt ook opgeroepen tot validering en wederzijdse erkenning van de tests en de resultaten daarvan. Deze aanbeveling gaat vooraf aan de virtuele bijeenkomst van de Europese leiders op 19 november over de respons van de EU op de COVID-19-pandemie, die volgt op de Europese Raad van 29 oktober waar is overeengekomen dat meer coördinatie nodig is over testmethoden.

Opsporing buitenland vergemakkelijken
Wederzijdse erkenning van de testresultaten is van het grootste belang om het grensoverschrijdend verkeer alsmede de opsporing van contacten en de behandeling over de grenzen heen te vergemakkelijken. De EU-landen worden sterk aangespoord om de resultaten van snelle antigeentests die aan de criteria van de aanbeveling voldoen en die worden uitgevoerd door erkende testfaciliteiten in alle EU-lidstaten, wederzijds te erkennen. Het volgen van deze aanbeveling draagt vervolgens bij tot het waarborgen van het vrije verkeer van personen en de goede werking van de interne markt in tijden van beperkte testcapaciteit.

Meer weten? Lees het volledige persbericht. Bekijk ook de infographic over de gemeenschappelijke aanpak van corona in de EU-landen.