Vertegenwoordiging in Nederland

Corona: de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor MKB is goedgekeurd onder de Commissie

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. De regeling is goedkeurd onder de Europese staatssteunregels.

29/06/2020


De Europese Commissie heeft de Nederlandse steunregeling ter waarde van 1.4 miljard EUR goedgekeurd conform een tijdelijke kaderregeling voor de Europese staatssteunregels iv.m. Corona. Daardoor zullen kleine en middelgrote bedrijven (mkb) die door de uitbraak van het coronavirus zijn getroffen, worden ondersteund. Naar verwachting zullen 200,000 bedrijven profijt hebben van de Nederlandse steunmaatregel.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020. Bron: www.rijksoverheid.nl

Bekijk ook het volledige persbericht over staatssteun van de Commissie.