Vertegenwoordiging in Nederland

Oproep tot het indienen van voorstellen voor nieuwe EUROPE DIRECT-centra

Wil je mensen in contact brengen met Europa en hen betrekken bij discussies over het EU-beleid, de prioriteiten en de toekomst van de EU? De Europese Commissie publiceert vandaag een oproep voor de selectie van de nieuwe generatie EUROPE DIRECT-centra voor de periode 1 mei 2021 - 31 december 2025.  

30/06/2020

De nieuwe EUROPE DIRECT-centra gaan burgers informeren over de EU, activiteiten zoals burgerdialogen organiseren, contacten onderhouden met partners en media ter plaatse. Ze zullen ook de EU-instellingen erbij helpen om onderwerpen en zorgen die in bepaalde gebieden leven, beter te begrijpen en aansluiting te vinden bij de plaatselijke publieke opinie.

De aanvragers kunnen deze webpagina bezoeken en moeten de procedure volgen om een voorstel in te dienen.

Uiterste termijn voor het indienen van vragen: 08/10/2020
Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen: 15/10/2020, 17u (lokale tijd Brussel)

Nadere informatie over hoe een aanvraag kan worden ingediend is beschikbaar in de Gids voor aanvragers.

Met vragen betreffende de E-GRANT PROCEDURE en IT-VRAGEN kan u terecht bij de diensten vermeld in de eerder genoemde Gids voor aanvragers.

Voor alle verdere INHOUDELIJKE vragen kunt u een e-mail sturen  naar COMM-NL-ADMINISTRATIE@ec.europa.eu. Verwijs hierbij steeds naar de oproep ED-NL-2020.

Vragen en antwoorden: PDF iconversie 1 - 8/7/2020