Vertegenwoordiging in Nederland

Brexit: rechten van Britten in Nederland, deadline voor aanvraag nieuwe verblijfsstatus nadert

/netherlands/file/euflagukflagjpg_nleu_flag_ukflag.jpg

Vlaggen
© EC

Op grond van het terugtrekkingsakkoord hebben onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die al vóór 31 december 2020 in Nederland woonden, grotendeels dezelfde rechten als de rechten die zij hadden voordat het VK uit de EU stapte: zij kunnen in Nederland blijven wonen, studeren en werken.

09/06/2021

Soort verblijfsregeling: constitutief

Wat betekent dit: Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die op 31 december 2020 rechtmatig in Nederland verbleven volgens het EU-recht over vrij verkeer, moeten een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Niet tijdig aanvragen kan leiden tot verlies van eventuele rechten op grond van het terugtrekkingsakkoord.

Uiterste termijn om een aanvraag in te dienen: 31 oktober 2021

Aanvraagprocedure:

De verblijfsregeling is op 1 februari 2020 van start gegaan.

Aanvragers worden door een gebruiksvriendelijke interface geleid en moeten naast een digitale kopie van hun paspoort documenten uploaden die als bewijs van hun situatie dienen (een arbeidsovereenkomst voor werknemers, een uittreksel van de Kamer van Koophandel voor zelfstandige ondernemers, een bewijs van voldoende bestaansmiddelen voor inactieve personen, een inschrijving bij een onderwijsinstelling voor studenten ...). Een papieren aanvraagformulier is beschikbaar voor degenen die geen online aanvraag kunnen doen. Nadat de aanvraag is ontvangen, ontvangt de aanvrager een aanvraagcertificaat. Wanneer de aanvrager dit document heeft ontvangen, kan hij een afspraak maken voor de registratie van de biometrische gegevens. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) informeert de aanvrager over de beslissing en vervolgens wordt het verblijfsdocument verstrekt.

Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden kunnen hun nieuwe verblijfsstatus aanvragen tot 30 juni 2021.

Hulp voor aanvragers:

Bij vragen kunnen aanvragers de speciale Brexit-telefoonlijn van de IND bellen. Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk kunnen de Brexitlijn (+31 (0)88 04 30410) op werkdagen bellen voor informatie over hun verblijfsrechten na de Brexit en over hoe zij een verblijfsaanvraag kunnen indienen.

De Nederlandse overheid voorziet in een papieren aanvraagformulier voor diegenen die geen digitale aanvraag kunnen indienen. Voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die ouder dan 70 jaar zijn, biedt de IND extra ondersteuning.

Vanaf oktober 2020 heeft de IND alle onderdanen van het Verenigd Koninkrijk in deze leeftijdsgroep gebeld en in februari 2021 heeft de IND een briefkaart en een brief naar hun huisadres gestuurd. De kaart was persoonlijk ondertekend door twee speciale Brexit-medewerkers van de IND. In deze kaart staat dat zij contact kunnen opnemen met deze Brexit-medewerkers als zij vragen hebben of hulp nodig hebben bij hun verblijfsaanvraag.

Statistische gegevens:

De Nederlandse overheid schat dat er ongeveer 45 000 onderdanen van het Verenigd Koninkrijk in Nederland verblijven.

Op 31 maart 2021 hadden 36 700 onderdanen van het Verenigd Koninkrijk hun nieuwe Nederlandse verblijfsdocument aangevraagd op grond van het terugtrekkingsakkoord en 36 200 kregen het toegekend.

Aanvullende informatie voor grensarbeiders:

Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die in Nederland werken maar elders wonen, kunnen informatie over de Nederlandse wetgeving vinden op wetten.nl - Regeling - Vreemdelingencirculaire 2000 (B) - BWBR0012289 (overheid.nl).

Aanvullende informatie over de aanvraag van een document voor grensarbeiders is beschikbaar op Grensarbeiders in Nederland na Brexit | IND en https://ind.nl/en/Pages/Questions-and-answers-Brexit-with-a-deal.aspx#Frontier_workers_under_the_WA.

Hier kunt u meer informatie vinden:

  • Informatie van de Nederlandse overheid:

UK citizens living in the Netherlands

Find more information on this specific website on how UK nationals and their family members resident in an EU country can stay in the Netherlands.