Vertegenwoordiging in Nederland

Betere bescherming van de Europese buitengrenzen door upgrade van Visuminformatiesysteem

Vandaag is de Commissie een voorstel gekomen voor een verbetering van het Visuminformatiesysteem (VIS). Dit is de databank met informatie over personen die een Schengenvisum aanvragen. Europa moet weten wie de grenzen passeren om de veiligheid van haar burgers te kunnen garanderen.

16/05/2018

De voorgestelde veranderingen maken het mogelijk de achtergrond van visumaanvragers grondiger te controleren, lacunes op het gebied van veiligheidsinformatie te verhelpen door betere gegevensuitwisseling tussen de EU-landen en te zorgen voor volledige interoperabiliteit met andere EU-databanken.

/netherlands/file/ddtv5d2waaa1dt8jpg_nlddtv5d2waaa1dt8.jpg

VIS
Copyright EU


Het Visuminformatiesysteem (VIS) is een EU-databank die zowel aan de buitengrenzen van de EU wordt gebruikt door grenswachten als wereldwijd op de consulaten van de lidstaten. Het VIS verschaft de autoriteiten die visa verlenen belangrijke informatie over personen die een Schengenvisum voor kort verblijf aanvragen en stelt grenswachten in staat om reizigers op te sporen die wellicht een veiligheidsrisico vormen.

Ook voor langere duur
Het voorstel van vandaag breidt het toepassingsgebied van het VIS uit, met onder meer visa voor verblijf van langere duur en verblijfsvergunningen, zodat de autoriteiten tijdig over de nodige informatie beschikken. Uiteraard worden de gegevensbeschermingsregels daarbij ten volle in acht genomen. Het voorstel vormt de tweede stap van de hervorming van het gemeenschappelijke EU-visumbeleid. Eerder presenteerde de Commissie in maart 2018 wijzigingen van de Visumcode in 2010.

Meer weten? Lees hier meer over de voorgestelde maatregelen.