Vertegenwoordiging in Nederland

Bescherming v/d rechtstaat: EC daagt Polen voor rechter

De Commissie heeft besloten om Polen voor het Europees Hof te dagen om de onafhankelijkheid van Poolse rechters te beschermen. Dit is de volgende stap in een langlopend proces, waarbij er veel dialogen zijn gevoerd.

10/10/2019

Op 3 april 2019  heeft de Commissie deze inbreukprocedure gestart omdat de nieuwe tuchtregeling de onafhankelijkheid van de Poolse rechters ondermijnt en niet voor de nodige garanties zorgt om rechters te beschermen tegen politieke controle, zoals vereist door het Hof van Justitie van de EU.

Meer in het bijzonder staat de Poolse wet toe dat rechters van gewone rechtbanken aan disciplinaire onderzoeken, procedures en sancties worden onderworpen op basis van de inhoud van hun rechterlijke beslissingen. Lees het volledige persbericht voor uitgebreide informatie.

Achtergrond
In de EU zijn er Europese afspraken gemaakt om de rechtstaat als basiswaarde van de EU te waarborgen. Wat door alle EU-landen zou moeten worden nageleefd.  De Commissie gaat altijd een permanent dialoog aan met EU-landen, die de Europese regels niet respecteren en openen indien nodig inbreukprocedures tegen hen.