Vertegenwoordiging in Nederland

Airbnb moet transparanter zijn over de prijzen en de voorwaarden aanpassen aan de EU-regels

De Europese Commissie en de consumenteninstanties van de EU dringen er bij Airbnb op aan om de voorwaarden in overeenstemming te brengen met de Europese regels voor consumentenbescherming. Bovendien moet Airbnb transparant zijn over de tarieven.

  

16/07/2018

"Meer en meer consumenten boeken hun vakantieverblijf online en deze sector biedt vakantiegangers veel nieuwe mogelijkheden. Maar populariteit kan geen excuus zijn om de consumentenregels van de EU in de wind te slaan. Consumenten moeten gemakkelijk kunnen begrijpen hoeveel en waarvoor zij geacht worden te betalen voor de diensten. Zij hebben bijvoorbeeld recht op eerlijke regels voor het geval dat het verblijf door de eigenaar wordt geannuleerd. Ik verwacht dat Airbnb spoedig met de juiste oplossingen komt”, aldus Jourová, Eurocommissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid.

De huidige prijsweergave van een aantal voorwaarden van Airbnb voldoen niet aan de Europese consumentenregels. De Europese consumenteninstanties en de Commissie willen daarom dat Airbnb  met voorstellen komt om de voorwaarden te wijzigen.  Het bedrijf heeft tot eind augustus de tijd om dit te doen.  

Prijstransparantie en oneerlijke handelspraktijken
Zo  moet  Airbnb:

- de wijze waarop na een zoekopdracht op de website de prijs wordt weergegeven, aanpassen zodat de consument bij elk aangeboden verblijf de totale prijs ziet. Dat is inclusief alle verplichte kosten en vergoedingen, zoals dienst- en onderhoudskosten. Als de totale prijs niet vooraf kan worden berekend, moet de consument duidelijke informatie krijgen over mogelijke bijkomende kosten;

- duidelijk aangeven of het gastenverblijf aangeboden wordt door een particuliere of een bedrijf, omdat de regels over consumentenbescherming in dat geval van elkaar verschillen.

Ook  moet Airbnb de eigen voorwaarden verduidelijken en illegale voorwaarden schrappen

Voor Airbnb betekent dit bijvoorbeeld dat:

- Airbnb consumenten niet mag misleiden door zich te baseren op de rechtsregels van een ander land dan het land waar de consument verblijft;

- Airbnb mag niet zomaar eenzijdig bepalen welke voorwaarden geldig kunnen blijven wanneer de overeenkomst wordt beëindigd;

- Airbnb mag consumenten niet het basisrecht ontnemen om de aanbieders van het gastverblijf te dagvaarden bij persoonlijk letsel of andere schade;

Ook moet op de website van Airbnb een gemakkelijk vindbare link staan naar het online geschillenbeslechtingsplatform (ODR)

Volgende stappen

Zodra Airbnb oplossingen heeft voorgesteld, zullen de Commissie en de Europese consumentenautoriteiten de voorgestelde wijzigingen evalueren. Indien die niet voldoen aan de regelgeving, kan Airbnb een sanctie krijgen.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.