Vertegenwoordiging in Nederland

65 miljoen EUR aan EU-financiering voor 430 sociale ondernemingen in Nederland, België, Spanje en Frankrijk

Het Europees Investeringsfonds (EIF) en de Triodos Bank hebben in Nederland de eerste garantieovereenkomst voor maatschappelijk ondernemerschap ondertekend i.v.m  EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI).

12/04/2018

Volgens Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit:"kan de Triodos Bank dankzij de EU-financiering 65 miljoen EUR lenen aan 430 sociale ondernemers, van wie velen moeilijk toegang krijgen tot krediet van de traditionele banksector. Dankzij deze nieuwe garantieovereenkomst kunnen sociale ondernemers uit Nederland, België, Spanje en Frankrijk die actief zijn in sectoren zoals biologische voeding, duurzame mode en de strijd tegen uitsluiting op de arbeidsmarkt, profiteren van leningen tegen een verlaagde rentevoet om hun ondernemingen op te starten of verder uit te bouwen. De Commissie blijft zich inzetten voor duurzame werkgelegenheid voor de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt." via onze filialen in Nederland, Spanje en België en ons agentschap in Frankrijk. We kunnen zo meer ondernemers in staat stellen een meerwaarde voor de samenleving te genereren en we kunnen de — naar onze mening noodzakelijke — sociale overgang versnellen."

Duurzame horeca en mode
De Triodos Bank zal financiële middelen aan sociale ondernemingen in een groot aantal sectoren verlenen, maar vooral aan innovatieve en sociaal georiënteerde startende ondernemingen, biologische en duurzame hotels en restaurants en bedrijven die actief zijn op het gebied van biologische voeding, duurzame mode en de strijd tegen uitsluiting op de arbeidsmarkt.

Positieve veranderingen.
Deze nieuwe financieringsovereenkomst is mogelijk gemaakt dankzij het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), de kern van het Investeringsplan voor Europa. De ondertekening vond plaats tijdens de Euclid Summit 2018 in Den Haag. Dit is een tweedaagse bijeenkomst waar personen en organisaties uit heel Europa ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen stimuleren en inspireren tot positieve veranderingen.

Lening beschikbaar via Triodos
De EaSI-garantie bestaat sinds juni 2015 en wordt gefinancierd door de Europese Commissie en beheerd door het Europees Investeringsfonds. Sociale ondernemingen die een lening willen aanvragen in het kader van het EaSI, kunnen contact opnemen met een filiaal van de Triodos Bank.

Faciliteren
Het Europees Investeringsfonds zal zelf geen directe financiële ondersteuning bieden aan ondernemingen, maar zal de faciliteit uitvoeren via plaatselijke financiële intermediairs zoals verstrekkers van microfinanciering en van leningen aan sociale ondernemingen, garantie-instellingen en banken in de 28 EU-landen en de andere landen die aan het EaSI-programma deelnemen. Voor de ondersteuning van de EaSI-garantie onderhouden deze intermediairs direct contact met de belanghebbende partijen.

Over het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie
Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie van de Europese Commissie (EaSI) ondersteunt het doel van de EU om een hoog niveau van werkgelegenheid en gepaste sociale bescherming te waarborgen, sociale uitsluiting en armoede te bestrijden en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De as microfinanciering en maatschappelijk ondernemerschap van het EaSI-programma verleent steun aan financiële intermediairs die ondernemers microkredieten verlenen of sociale ondernemingen financieren. Doel is de toegang tot microfinanciering (onder meer microkredieten, d.w.z. leningen tot 25 000 EUR) te bevorderen, vooral voor kwetsbare personen en micro-ondernemingen. Daarnaast ondersteunt de Europese Commissie voor het eerst sociale ondernemingen via investeringen tot 500 000 EUR.

(Potentiële) ondernemers bereiken
Microfinanciering en maatschappelijk ondernemerschap worden momenteel ondersteund via de EaSI-garantie, die financiële intermediairs in staat stelt (potentiële) ondernemers te bereiken die zich anders geen financiering kunnen verschaffen vanwege risico-overwegingen. Microfinanciering en maatschappelijk ondernemerschap worden ook ondersteund via het "EaSI Capacity Building Investments Window": doel is de capaciteit van financiële intermediairs op het gebied van microfinanciering en sociale financiering te versterken via voornamelijk investeringen in eigen vermogen. De Europese Commissie heeft het EIF geselecteerd om de EaSI-garantie en het EaSI Capacity Building Investments Window uit te voeren.

Daarnaast versterkt de Commissie de sociale dimensie van het EFSI voor zowel microfinanciering als maatschappelijk ondernemerschap. Het totale bedrag aan steun voor deze gebieden zal naar verwachting stijgen (van 193 miljoen EUR in het kader van het EaSI-programma) tot ongeveer 1 miljard EUR, wat nog eens ongeveer 3 miljard EUR aan extra investeringen zal opleveren. Meer weten? Zie: de speciale website over EaSI.

Over het Europees Investeringsfonds
Het Europees Investeringsfonds (EIF) is een onderdeel van de EIB-groep. De belangrijkste taak van het EIF bestaat erin micro-ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in Europa te ondersteunen door ze te helpen toegang tot financiering te krijgen. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, garanties en instrumenten voor microfinanciering die speciaal op dit marktsegment gericht zijn. In die rol ondersteunt het EIF de doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid.

Over het Investeringsplan voor Europa
Het Investeringsplan voor Europa, het plan-Juncker, is een van de topprioriteiten van de EU om investeringen te stimuleren en banen en groei te creëren door obstakels voor investeringen uit de weg te ruimen, technische bijstand en zichtbaarheid aan investeringsprojecten te verlenen en slimmer van nieuwe en bestaande financiële middelen gebruik te maken. Met garanties van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) kunnen de EIB en het EIF een groter deel van de projectrisico’s op zich nemen en particuliere investeerders stimuleren aan de projecten deel te nemen.

Verlenging plan-Juncker
Het Europees Parlement en de EU-landen zijn in december 2017 overeengekomen de duur van het EFSI te verlengen en de financiële capaciteit ervan te vergroten. Vanaf maart 2018 zal het plan-Juncker naar verwachting meer dan 274 miljard EUR aan investeringen in de hele EU genereren.