Vertegenwoordiging in Nederland

123 miljoen euro beschikbaar om varianten van het coronavirus tegen te gaan

Voor dringend ondezoek naar varianten van het coronavirus stelt de Commissie 123 miljoen euro beschikbaar via het EU-subsidieprogramma 'Horizon Europa' (onderzoek & innovatie).

07/04/2021

Deze eerste noodfinanciering via Horizon Europa vormt een aanvulling op een reeks door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieacties in de strijd tegen het coronavirus. Ook ondersteunt dit de algemene actie van de Commissie om de gevolgen van coronavarianten te voorkomen, te beperken en aan te pakken, in overeenstemming met het nieuwe Europese plan voor de paraatheid op het gebied van biodefensie, de HERA Incubator.

Nieuwe subsidie-oproepen voor dringend onderzoek naar varianten van het coronavirus

De Commissie heeft vandaag nieuwe oproepen gelanceerd die een aanvulling vormen op eerdere acties om behandelingen en vaccins te ontwikkelen door klinische proeven te organiseren en uit te voeren om de ontwikkeling van veelbelovende geneesmiddelen en vaccins tegen SARS-CoV-2/COVID-19 te bevorderen. De oproepen zullen de ontwikkeling van grootschalige COVID-19-cohorten en -netwerken buiten de Europese grenzen ondersteunen, koppelingen met Europese initiatieven creëren en de infrastructuur versterken die nodig is voor het uitwisselen van gegevens, deskundigheid, onderzoeksmiddelen en expertisediensten tussen onderzoekers en onderzoeksorganisaties.

Van de gefinancierde projecten wordt verwacht dat zij:

  • nieuwe grootschalige, multicentrische en regionale of multinationale cohorten oprichten of voortbouwen op bestaande cohorten, ook buiten de Europese grenzen, waardoor de kennis over SARS-CoV-2 en de nieuwe varianten daarvan snel zal worden verbeterd;
  • veelbelovende kandidaat-geneesmiddelen of -vaccins tegen SARS-CoV-2/COVID-19 waarvan de preklinische ontwikkeling in klinische studies reeds is afgerond, verder ontwikkelen;
  • onderzoeksinfrastructuren ondersteunen om het delen van gegevens te versnellen en snelle onderzoeksondersteuning en -expertise te leveren, de coronavarianten aan te pakken en voorbereid te zijn op toekomstige epidemieën.

De oproepen kunnen worden ingediend vanaf 13 april en de uiterste indieningsdatum is 6 mei 2021. De nieuwe oplossingen moeten, in overeenstemming met de beginselen van de wereldwijde coronarespons, voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.