Vertegenwoordiging in Nederland

The Big Event voor studenten

/netherlands/file/fotoeh-eventpng_nlfoto_eh-event.png

Join this event
*

Het jaarlijkse meertalige Big Event voor scholen is van start gegaan via het platform MySchoolsNetwork tijdens de Europese Dag van de Talen op 26 september.

Datum: 
26/09/2020 tot 03/11/2020

MySchoolsNetwork is een online leerplatform dat leerlingen en docenten (in opleiding) wereldwijd met elkaar verbindt en waarop zaken als wereldburgerschap, diversiteit en meertaligheid op een authentieke manier aan bod komen.

Creatieve oplossing bedenken
Het thema dat dit jaar centraal staat is duurzaamheid, een onderwerp dat nu ook in het onderwijs veel aandacht krijgt. Leerlingen krijgen de opdracht een uitdaging op het gebied van duurzaamheid in hun woon- of leefomgeving te identificeren en daar vervolgens een creatieve oplossing voor te bedenken.

3 november online prijsuitreiking
De bijdragen uploaden de leerlingen in minimaal het Engels en hun moedertaal (dit kan een minderheidstaal zijn) op het platform. Studenten en docenten van de lerarenopleiding van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden stellen een longlist samen, waaruit een deskundige jury onder voorzitterschap van de Field Officer en taalkundige van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Den Haag, Emma Hartkamp, de winnaars selecteert.

Meertaligheid, creativiteit en probleemoplossend
De bijdragen worden beoordeeld op (meer)taligheid, creativiteit en probleemoplossend vermogen. De online prijsuitreiking, waaraan leerlingen en docenten uit diverse landen binnen en buiten Europa zullen deelnemen, vindt plaats op 3 november a.s.

Meer informatie? Bekijk het platform.