Vertegenwoordiging in Nederland

Onderwijs

leerhoek

De klimaatverandering, de euro of Brexit: Europese onderwerpen die (bijna) dagelijks het nieuws halen. De EU komt pas in groep 7 (PO) aan bod, maar ook voor die tijd komen kinderen ermee in aanraking. Hoe leg je aan je leerlingen uit wat er in Europa gebeurt en waarom de EU belangrijk is? Om docenten te ondersteunen, ontwikkelt de EU aanvullend (online) lesmateriaal, dat kosteloos beschikbaar is. Laat het ons weten als u vragen heeft of hulp nodig bij de keuze van de juiste materialen. U kunt al ons materiaal ook kosteloos bestellen.

Online platforms : Online lesmateriaal tijdens de coronacrisis.
Voor primair, voortgezet en hoger onderwijs 

Selfie: Ondersteuning voor scholen met betrekking tot leren in het digitale tijdperk

Primair Onderwijs

Voor het primair onderwijs hebben wij lesmateriaal ontwikkeld, met diverse raakvlakken binnen de huidige lesmethoden. Hierbij is rekening gehouden met de kerndoelen van het Nederlandse onderwijs.

Voortgezet Onderwijs

Ook voor het voortgezet onderwijs hebben we materiaal beschikbaar. Er is lesmateriaal voor studenten en achtergrondinformatie voor docenten.

Basisinfo over de EU

Heeft u ter voorbereiding op een les informatie over de EU nodig of wilt u zelf een les samenstellen, dan vindt u op deze pagina relevante websites.

Klasbezoeken

Breng met je klas een educatief bezoek aan Den Haag of neem je studenten mee naar de Europese Commissie in Brussel. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Buitenlandervaring

Ben je van plan om naar het buitenland te gaan voor bijvoorbeeld een studie, stage, (vrijwilligers)werk of een uitwisseling? Als Nederlandse leraar of student kun je ervaringen en vaardigheden opdoen in het buitenland via het Europese subsidieprogramma Erasmus+.

Heeft u feedback of vragen over ons lesmateriaal? Comm-nl-den-haag@ec.europa.eu

/netherlands/file/lesmateriaal-over-europa_nlLesmateriaal over Europa