Vertegenwoordiging in Nederland

Aanbestedingen

De Europese Commissie koopt een scala aan goederen en diensten via openbare aanbestedingen zoals:

- studies
- technische bijstand en training
- advies
- conferentiediensten en communicatieopdrachten
- boeken & IT-apparatuur 

Leveranciers worden geselecteerd via de openbare aanbestedingsprocedures die in heel Europa worden georganiseerd door diensten, vertegenwoordigingen en agentschappen van de Commissie. Bekijk de openbare aanbestedingen op Tenders Electronic Daily (TED).

Alle opdrachten waarvan de waarde hoger is dan de in artikel 118 of artikel 190 bedoelde drempelwaarden van het Financieel Reglement (Verordening nr. 966/2012) worden door de aanbestedende diensten bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Aanbestedingen gepubliceerd door de Vertegenwoordiging Den Haag

De Vertegenwoordiging schrijft zelf ook aanbestedingen uit. Alle opdrachten waarvan de waarde lager is dan de in artikel 118 of artikel 190 bedoelde drempelwaarden van het Financieel Reglement (Verordening nr. 966/2012) en de opdrachten voor diensten waarnaar wordt verwezen in bijlage II B van Richtlijn 2004/18/EG worden op passende wijze bekendgemaakt: