Vertegenwoordiging in Nederland

Financiering uit het EU-investeringsplan

Ben je als ondernemer op zoek naar financiering? Dan is het Europees Investeringsplan wellicht interessant voor jou.

Wat is het Europees Investeringsplan?

Het investeringsplan moet investeren makkelijker maken, investeringsprojecten meer zichtbaarheid geven en technische ondersteuning bieden, en slimmer gebruik maken van nieuwe en bestaande financieringsbronnen. Om dat te bereiken, wil de Commissie met dit plan:

 • investeringen mobiliseren voor ten minste 315 miljard euro in drie jaar
 • investeringen in de reële economie ondersteuneen
 • een investeringsvriendelijk klimaat scheppen

Hoe kan een bedrijf van de financiële instrumenten in het investeringsplan gebruik maken?

Lees er hier meer over: http://www.eib.org/products/clients.htm

 1. Voor infrastructuurprojecten:
  Indien de benodigde bijdrage van de EIB meer dan €25 miljoen: de publieke of particuliere projectontwikkelaar kan rechtstreeks contact opnemen  met de EIB via dit formulier

  onder €25 miljoen moeten projecten in platformen voor co-investeringen (van kaderleningen tot specifieke middelen) worden samengevoegd voordat ze aan de EIB kunnen worden voorgelegd.

 2. Voor het MKB/midcap:
  - Het MKB-deel wordt geïmplementeerd via het EIF (Europees Investeringsfonds, een voor het MKB bestemde EIB-dochter)
  - Kleine en middelgrote ondernemingen die meer dan €7 miljoen nodig hebben, kunnen rechtstreeks contact opnemen met de EIB. Kleinere projecten verlopen via financiële tussenpersonen. Hierbij de lijst van tussenpersonen voor Nederland.

Hoe kan een bedrijf middels het investeringsplan op zoek naar private investeerders?

Projecten moeten naar het Europees investeringsprojectenportaal (EIPP) worden gezonden.
Om in aanmerking te komen, moeten projecten:
• Ten minste €10 miljoen bedragen
• Binnen drie jaar na indiening bij het EIPP van start gaan
• Door een in een EU-land gevestigde publieke of private rechtspersoon worden gepromoot
• Voldoen aan alle toepasselijke EU- en nationale wetgeving

Hoe kan een particuliere initiatiefnemer via het investeringsplan technische ondersteuning krijgen?

Hij moet contact opnemen met het Europees investeringsadviescentrum.  Dit centrum biedt toegang tot ruime ondersteuning voor projecten en investeringen. Het is in contact met cliënten tijdens alle fasen van het projecten, heel vroeg tijdens de projectidentificatie, via de planning en de voorbereiding tot en met de uitvoering. Via het adviescentrum beschikbare diensten omvatten ondersteuning bij de projectontwikkeling tijdens alle fasen van de projectcyclus (van voorbereidende haalbaarheidsstudies tot financiering), evenals vroegtijdig of beleidsadvies over marktstudies, sectorstrategieën en projectdoorlichting.

Ook financieel advies
Er wordt ook financieel advies gegeven om bedrijven beter in staat te stellen adequate financieringsbronnen te benaderen. Meer horizontale bijstand is beschikbaar via methodologische en processturing en opleidingen over een aantal onderwerpen met betrekking tot investeringsprojecten (bv. het aanbestedingsproces, kosten-batenanalyse enz.), toegang tot financiering en het gebruik van EU-fondsen.

Nederlandse aanspreekpunt:
EIB in Amsterdam