Vertegenwoordiging in Nederland

Subsidies

 bankbiljetten copyright iStockOp deze pagina vind je de volgende vragen en antwoorden over Europese subsidies:

Wat zijn Europese subsidies?

Waar vind ik Europese subsidies?

Kan ik subsidie aanvragen bij de Vertegenwoordiging in Nederland?

Kan ik subsidie aanvragen bij de Europese Commissie in Brussel?

Waar vind ik de aanspreekpunten in Nederland voor Europese subsidies?

Waar vind ik een overzicht van verleende subsidies door de Europese Commissie?

Wat zijn Europese subsidies?

Subsidies zijn deel financieringen van projecten of activiteiten, die iets te maken hebben met de diverse beleidsterreinen van de EU. Er zijn regels opgesteld om de subsidieverlening zo helder mogelijk te laten verlopen.

Subsidie is niet mogelijk op elk gewenst moment, maar alleen via een oproep tot het indienen van voorstellen (Call for Proposal - CfP). Belangstellenden worden hiermee opgeroepen een actieplan in te dienen, dat overeenkomt met het beleidsterrein en de gestelde voorwaarden;

Binnen de EU is er alleen deelfinanciering mogelijk, om de betrokkenheid van de begunstigden te vergroten;

Subsidieverlening mag niet leiden tot winst voor de begunstigden;

Subsidies met terugwerkende kracht, voor een gebeurtenis in het verleden, is niet mogelijk.

Naar boven

Waar vind ik Europese subsidies?

 

Er is een speciale subsidiewebsite voor iedereeen die wil weten welke subsidies er beschikbaar zijn per thema. Bekijk ook onze nieuwe brochure ‘Wegwijs in financiering door de EU’.

 

 

 

Naar boven

Kan ik subsidie aanvragen bij de Vertegenwoordiging in Nederland?

Je kunt momenteel geen subsidie aanvragen bij de Vertegenwoordiging. Zodra dit wel mogelijk is, plaatsen we een subsidie-oproep (Call for Proposal) op deze pagina.

Een overzicht van eerdere verstrekte subsidies door de Vertegenwoordiging tref je in de database
Financial Transparency System (Engelse website)

Naar boven

Kan ik subsidie aanvragen bij de Europese Commissie in Brussel? 

De Commissie verleent subsidies aan projecten of organisaties die de belangen van de EU dienen of bijdragen tot de uitvoering van een programma of het beleid van de EU. Op de speciale subsidiewebsite van de Europese Commissie, kun je per thema bekijken welke financieringsmogelijkheden er allemaal zijn. 

Gemeenten kunnen nu gebruik maken van EU steun via het WiFi4EU-programmaDeze link in een andere taal bekijken. Daarbij gaat het om vouchers ter waarde van 15 000 euro voor de aanleg van gratis wifi-hotspots in openbare ruimten, waaronder bibliotheken, museums, openbare parken en pleinen.

Naar boven

Waar vind ik de aanspreekpunten in Nederland voor Europese subsidies?

In Nederland zijn er net als in elk EU-land verschillende organisaties aangewezen om de diverse Europese subsidieprogramma's uit te voeren. Zij hebben informatie over actuele subsidiemogelijkheden en helpen je graag verder.  Een overzicht van alle programma's en de Nederlandse aanspreekpunten vind je in de Europese Subsidiewijzer (2014- 2020) via de site van VNG. Deze gids vermeldt alle aanspreekpunten voor subsidies op gebied van:

 • Regionale ontwikkeling
 • Sociale zaken en werkgelegenheid
 • Internationale samenwerking tussen regio's 
 • Plattelandsontwikkeling
 • Maritieme Zaken en Visserij
 • Onderzoek en innovatie
 • Milieu
 • Transport
 • Cultuur
 • Europees Burgerschap
 • Gezondheidszorg
 • Jeugd Onderwijs en Sport
 • Justitie, Recht en Burgerschap

 

Naar boven

Waar vind ik een overzicht van verleende subsidies door de Europese Commissie?

Die vind je in de database Financial Transparency System van de Europese Commissie. (Engelse website)

Naar boven