Vertegenwoordiging in Nederland

Subsidies

Wat zijn Europese subsidies?

Subsidies zijn deel financieringen van projecten of activiteiten, die iets te maken hebben met de diverse beleidsterreinen van de EU. Er zijn regels opgesteld om de subsidieverlening zo helder mogelijk te laten verlopen.

Subsidie is niet mogelijk op elk gewenst moment, maar alleen via een oproep tot het indienen van voorstellen (Call for Proposal - CfP). Belangstellenden worden hiermee opgeroepen een actieplan in te dienen, dat overeenkomt met het beleidsterrein en de gestelde voorwaarden;

Binnen de EU is er alleen deelfinanciering mogelijk, om de betrokkenheid van de begunstigden te vergroten;

Subsidieverlening mag niet leiden tot winst voor de begunstigden;

Subsidies met terugwerkende kracht, voor een gebeurtenis in het verleden, is niet mogelijk.

Waar vind ik Europese subsidies?

Er is een speciale subsidiewebsite voor iedereen die wil weten welke subsidies er beschikbaar zijn per thema.

Kan ik subsidie aanvragen bij de Vertegenwoordiging in Nederland?

Oproep tot indienen van subsidievoorstellen

Je kunt nu subsidie aanvragen om een Europe Direct informatiepunt te worden voor de periode 2021-2025. Dit in de regio's waar geen succesvolle aanvragers waren geselecteerd via de eerste oproep die op 30 juni 2020 werd gepubliceerd. Het gaat met name om de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Lees verder voor uitgebreide informatie.

Een overzicht van eerdere verstrekte subsidies door de Vertegenwoordiging tref je via Verleende subsidies door de Vertegenwoording  of via de database Financial Transparency System (Engelse website).  Deze wordt twee keer paar jaar geactualiseerd.

Kan ik subsidie aanvragen bij de Europese Commissie in Brussel?

De Commissie verleent subsidies aan projecten of organisaties die de belangen van de EU dienen of bijdragen tot de uitvoering van een programma of het beleid van de EU. Op de speciale subsidiewebsite van de Europese Commissie, kun je per thema bekijken welke financieringsmogelijkheden er allemaal zijn.

Waar vind ik de aanspreekpunten in Nederland voor Europese subsidies?

In Nederland zijn er net als in elk EU-land verschillende organisaties aangewezen om de diverse Europese subsidieprogramma's uit te voeren. Zij hebben informatie over actuele subsidiemogelijkheden en helpen je graag verder.  Een overzicht van alle programma's en de Nederlandse aanspreekpunten vind je in de Europese Subsidiewijzer (2014- 2020) via de site van VNG. Deze gids vermeldt alle aanspreekpunten voor subsidies op gebied van:

 • Regionale ontwikkeling
 • Sociale zaken en werkgelegenheid
 • Internationale samenwerking tussen regio's 
 • Plattelandsontwikkeling
 • Maritieme Zaken en Visserij
 • Onderzoek en innovatie
 • Milieu
 • Transport
 • Cultuur
 • Europees Burgerschap
 • Gezondheidszorg
 • Jeugd Onderwijs en Sport
 • Justitie, Recht en Burgerschap

Meer informatie over Europese subsidies 2021-2027 volgt. Dit is wat er tot nu toe bekend is via de nieuwe Europese Subsidiewijzer op de website van VNG.

Waar vind ik een overzicht van verleende subsidies door de Europese Commissie?

Deze kun je vinden via: