Vertegenwoordiging in Nederland

Over de EU (EU) – Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland

 schijnend licht in de EU kleurenAchtergrond

De EU is een uniek economisch en politiek partnerschap tussen 28 Europese landen. Zij is in 1958 door zes landen (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland) als de Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgericht.
De Unie is een rechtsgemeenschap – alles wat zij doet, is gebaseerd op verdragen die vrijwillig en op democratische wijze door alle EU-landen zijn overeengekomen. In 1993 is de naam gewijzigd in de Europese Unie (EU).

Beleidsterreinen van de EU

Instellingen

De EU kent een unieke institutionele opzet. De regeringen van de EU-landen stellen tijdens regelmatige toppen de algemene prioriteiten vast, en bij de besluitvorming zijn verschillende instellingen betrokken, waarvan de drie belangrijkste zijn:
• Europees Parlement
• Europese Raad
• Europese Commissie
De EU heeft ook een diplomatieke tak – de Europese Dienst voor extern optreden.

Lees meer over de instellingen en organen van de EU

Landen

De EU heeft haar huidige omvang van 28 landen bereikt met de toetreding van Kroatië in juli 2013.

Lees meer over de huidige & (potentiële) kandidaat-lidstaten

De EU in feiten en cijfers