Vertegenwoordiging in Nederland

Over ons – Europese Commissie in Nederland

De EU in Nederland

Nederland is een van de stichters van de Europese Unie. In 1951 richtte Nederland samen met België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Luxemburg de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Deze vorm van Europese integratie was de voorloper van de Europese Unie. Sindsdien heeft Nederland hard meegewerkt aan de verdere opbouw en uitbouw van de EU o.a. door het Verdrag van Maastricht in 1992 en het Verdrag van Amsterdam in 1997.

In Nederland zijn er naast de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie nog enkele andere EU-instellingen gevestigd:

Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland

Het Europees Parlement (EP) heeft in ieder EU-land een informatiebureau. Het liaisonbureau in Nederland is gevestigd in het Huis van Europa in Den Haag, samen met de Vertegenwoordiging. Dit liaisonbureau geeft een gezicht aan het EP en de Europarlementariërs in Nederland. Het bureau is ook de spreekbuis van het Europees Parlement in Nederland. Daarnaast informeert het bureau de Nederlandse burger op verschillende manieren over de Europese politiek en de specifieke rol van het Europees Parlement daarin. Meer weten? Surf naar: http://www.europeesparlement.nl/nl/home.html

Europol in Den Haag

Europol is het agentschap voor wetshandhaving van de Europese Unie. Europol ondersteunt de EU-landen in de strijd tegen internationale georganiseerde misdaad en terrorisme. Dit doet het agentschap door het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie. Daarnaast coördineert Europol internationale politieacties. De EU-landen en andere partners gebruiken de informatie voor:
- misdaadpreventie
- opsporen en onderzoeken van strafbare feiten
- opsporen en vervolgen van diegenen die een misdrijf hebben gepleegd.
Meer weten? Surf naar: https://www.europol.europa.eu/

Eurojust in Den Haag

Eurojust heeft tot doel de samenwerking en coördinatie te verbeteren tussen justitiële, opsporings- en vervolgingsautoriteiten in de EU-landen in de strijd tegen ernstige grensoverschrijdende criminaliteit. Meer weten? Surf naar: http://eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx

Het Instituut voor Energie en Transport (IET) in Petten

Het IE geeft wetenschappelijke en technische ondersteuning aan de makers van het energiebeleid van de Europese Unie. De nadruk ligt vooral op een veilige toelevering van energie en een duurzamere, veiligere en schonere manier om energie te produceren en te gebruiken in de toekomst. Denk aan: nieuwe oplossingen voor kernafval, schonere fossiele brandstoffen, nieuwe energietechnologieën waaronder brandstofcellen en waterstof enzovoorts.

Het Instituut voor Energie in Petten is een van de zeven instituten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie. Dit centrum heeft als doel om bij te dragen aan een veiliger, gezonder en concurrerender Europa. Meer weten? Surf naar: https://ec.europa.eu/jrc/en.

EMA in Amsterdam

EMA is een EU-agentschap dat zich bezighoudt met de beoordeling van het toelaten van nieuwe medicijnen op de Europese markt. Daarbij staat de gezondheid van mens en dier voorop. Meer weten? Surf naar: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/what-we-do

Liaisonbureau van De Europese Dienst voor extern optreden

Het liaisonbureau is in Den Haag gevestigd in het Huis van Europa. De Europese Dienst voor extern optreden
onderhoudt de diplomatieke betrekkingen van de EU met landen buiten de EU en leidt het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Meer weten? Bekijk de speciale website.