Vertegenwoordiging in Nederland

Home

Nieuws

Vandaag heeft de Commissie nieuwe oproepen aangekondigd om de opleiding, de vaardigheden en de loopbaanontwikkeling van onderzoekers te ondersteunen via de Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA), het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor doctoraal onderwijs en postdoctorale opleidingen binnen het EU-subsidieprogramma Horizon Europa.

De Europese Commissie is een onderzoek gestart om na te gaan of Google de EU-mededingingsregels heeft geschonden. Dit voor mogelijke belemmering van de concurrentie op het gebied van online reclametechnologie.