Afaceri maritime

Politica maritimă integrată

Politica maritimă integrată

Politica maritimă integrată

Scop și domeniu de aplicare

Finlanda © Lionel Flageul

Politica maritimă integrată (PMI) își propune să amelioreze eficiența diverselor politici privind sectorul maritim printr-o mai bună coordonare. Ea vizează în special:

  • aspectele care nu se încadrează în sfera unei politici unisectoriale (de exemplu, „creșterea albastră” - creștere economică bazată pe diferite sectoare maritime)
  • aspectele care necesită coordonarea acțiunilor întreprinse în diferite sectoare, de mai mulți actori (de exemplu, cunoașterea mediului marin).

Mai exact, acoperă următoarele politici transversale:

Obiectivul acestei politici este de a coordona, nu de a înlocui politicile vizând anumite sectoare maritime.

De ce este necesară?

  • Pentru a ține cont de interdependența dintre activitățile umane și industriale în domeniul maritim: fiecare decizie luată într-un sector le poate afecta pe celelalte (transporturi, porturi, energie eoliană, cercetarea mediului marin, pescuit sau turism). De exemplu, instalarea de turbine eoliene poate afecta transportul maritim și implicit activitățile portuare.
  • Pentru a face economii de timp și bani, încurajând autoritățile să pună în comun informațiile din diferite domenii de politică și să colaboreze, mai degrabă decât să caute individual soluții la diferite părți ale aceleiași probleme.
  • Pentru a consolida cooperarea dintre factorii de decizie politică din domenii diferite și de la niveluri diferite: administrații maritime naționale, autorități locale, regionale și internaționale din interiorul și din afara UE etc. Tot mai multe țări constată că au nevoie de această cooperare, pe care și-o doresc mai sistematică și mai bine structurată.

Agenda marină și maritimă – Declarația de la Limassol

La data de 8 octombrie 2012, o agendă europeană privind dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă în sectoarele marin și maritim a fost adoptată de către miniștrii europeni pentru politica maritimă și de Comisia Europeană, reprezentată de președintele de atunci, José Manuel Barroso, (discurs) și de comisarul Maria Damanaki (discurs), în cadrul unei conferințe organizate la Limassol de președinția cipriotă. La cinci ani de la lansarea politicii maritime integrate a UE, statele membre și Comisia au reafirmat faptul că o abordare dinamică și coordonată a afacerilor maritime favorizează dezvoltarea așa-numitei „economii albastre” a UE, asigurând în același timp sănătatea mărilor și a oceanelor.

Oportunități de finanțare

UE oferă finanțare pentru prioritățile incluse în politica maritimă integrată, definite de Comisie, Consiliu și Parlamentul European în cadrul Regulamentului UE nr. 508/2014. Finanțarea se realizează prin:

În plus, politica maritimă este implementată cu ajutorul următoarelor programe și fonduri:

Documente oficiale

Politica maritimă integrată – Informații generale

Politica maritimă integrată la nivel național și internațional

Informații suplimentare

Forumul maritim

Afaceri maritime