Maritieme zaken

Geïntegreerd maritiem beleid

Geïntegreerd maritiem beleid

Geïntegreerd maritiem beleid

Definitie en toepassingsgebied

Finland © Lionel Flageul

De EU wil op maritiem gebied meer samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen. De nadruk ligt daarbij op:

  • kwesties die niet onder het beleid van één sector vallen, zoals "blauwe groei" (economische groei in verschillende maritieme sectoren tegelijk)
  • kwesties waarvoor verschillende sectoren en actoren moeten samenwerken, bijv. mariene kennis

Het gaat met name om:

Het doel is het beleid in specifieke maritieme sectoren te coördineren, niet te vervangen.

Waarom is dit nodig?

  • Verschillende activiteiten van mensen en bedrijven op zee zijn nauw met elkaar verbonden. Of het nu gaat om scheepvaart en havens, windenergie, marien onderzoek, visserij of toerisme: een beslissing in het ene domein kan gevolgen hebben voor alle andere. Een windmolenpark op zee kan bijvoorbeeld de scheepvaart hinderen, waaronder op hun beurt havens te lijden hebben.
  • Om tijd en geld uit te sparen, door overheden aan te moedigen over beleidsgrenzen heen informatie uit te wisselen en samen te werken, en verschillende aspecten van een en hetzelfde probleem niet meer afzonderlijk aan te pakken.
  • Om nauwe banden te smeden tussen beleidsmakers in verschillende sectoren op alle beleidsniveaus: nationale maritieme instanties, regionale en lokale overheden en internationale instanties, zowel in Europa als daarbuiten. Veel landen beseffen dat dit nodig is en streven al naar meer gestructureerde en systematische samenwerking.

De mariene en maritieme agenda - Verklaring van Limassol

Op 8 oktober 2012 hebben de Europese ministers van maritiem beleid en de Europese Commissie een mariene en maritieme agenda voor groei en werkgelegenheid goedgekeurd. Namens de Commissie gebeurde dit door voorzitter Jose Manuel Barroso (speech) en commissaris Maria Damanaki (speech), tijdens een conferentie in Limassol, georganiseerd door het Cypriotische voorzitterschap. Vijf jaar na de lancering van het geïntegreerde maritieme EU-beleid hebben de lidstaten en de Commissie nog eens onderstreept dat een dynamische en gecoördineerde aanpak op maritiem gebied zowel de ontwikkeling van een "blauwe economie" in de EU als de bescherming van de zeeën en oceanen ten goede komt.

Financiering

De EU stelt geld beschikbaar voor de politieke prioriteiten die de Commissie, de Raad en het Europees Parlement in Verordening 508/2014 hebben uitgetekend voor het geïntegreerd maritiem beleid. Dat geld wordt besteed via:

Bovendien wordt het maritiem beleid uitgevoerd door middel van:

Officiële documenten

Geïntegreerd maritiem beleid in het algemeen

Geintegreerd maritiem beleid op nationaal en internationaal niveau

Meer informatie

Maritiem Forum

Maritieme zaken