Jūrlietas

Integrētā jūrlietu politika

Integrētā jūrlietu politika

Integrētā jūrlietu politika

Definīcija un darbības joma

Somija © Lionel Flageul

Integrētajai jūrlietu politikai jānodrošina saskaņotāka pieeja jūrlietu risināšanā, pastiprinot koordināciju starp dažādām politikas jomām. Tā galvenokārt pievēršas:

  • jautājumiem, kas nav ierindojami atsevišķas nozares politikā, piemēram, t.s. zilajai izaugsmei (ekonomikas izaugsme, kuras pamatā ir dažādas jūras ekonomikas nozares),
  • jautājumiem, kuru risināšanā jākoordinē dažādas nozares un iesaistītās personas, piemēram, saistībā ar zināšanām par jūru.

Tā attiecas uz vairākām starpnozaru politikas jomām.

Tā tiecas koordinēt (nevis aizstāt) politiku noteiktās ar jūru saistītās nozarēs.

Kāpēc mums tāda vajadzīga?

  • Lai ņemtu vērā savstarpējo saikni starp nozarēm un cilvēku darbību, kas saistīta ar jūru. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par jūras transportu un ostām vai par vēja enerģiju, jūras izpēti, zveju vai tūrismu, vienā jomā pieņemts lēmums var ietekmēt visas pārējās jomas. Piemēram, jūrā izvietoti vēja ģeneratori var traucēt kuģu kustību, bet tas savukārt ietekmēs ostas.
  • Lai ietaupītu laiku un naudu, mudinot iestādes apmainīties datiem un sadarboties, nevis savrupi risinātu tās pašas problēmas dažādus aspektus.
  • Lai ciešāk sadarbotos dažādu nozaru lēmumu pieņēmēji visos pārvaldes līmeņos – valstu jūrlietu iestādes, reģionālās un vietējās iestādes, kā arī starptautiskās iestādes gan Eiropā, gan ārpus tās. Daudzas valstis to jau ir atskārtušas un virzās uz strukturētāku un sistemātisku sadarbību.

Jūras un jūrlietu programma – Limasolas deklarācija

Kipras prezidentūras organizētajā Limasolas konferencē par jūrlietu politiku atbildīgie Eiropas ministri un Eiropas Komisija, ko pārstāvēja priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu (runa) un komisāre Marija Damanaki (runa), 2012. gada 8. oktobrī pieņēma Jūras un jūrlietu programmu izaugsmei un nodarbinātībai. Piecus gadus pēc ES integrētās jūrlietu politikas sākuma dalībvalstis un Komisija atkārtoti apstiprināja, ka dinamiska un koordinēta pieeja jūrlietām veicina ES jūras nozaru ekonomikas attīstību, vienlaikus gādājot par veselīgu vidi jūrās un okeānos.

Iespējas saņemt finansējumu

ES nodrošina finansējumu integrētās jūrlietu politikas prioritātēm, kuras Komisija, Padome un Eiropas Parlaments definēja Regulā Nr. 508/2014. Finansējumu piešķir, izmantojot:

Turklāt jūrlietu politikas īstenošanas atbalstam izmanto arī:

Oficiālie dokumenti

Integrētā jūrlietu politika kopumā

Integrētā jūrlietu politika valstu un starptautiskajā līmenī

Papildinformācija

Jūras forums

Jūrlietas