Yhdennetty meripolitiikka

Yhdennetty meripolitiikka

Yhdennetty meripolitiikka

Yhdennetty meripolitiikka

Määritelmä ja soveltamisala

Suomi © Lionel Flageul

Yhdennetyllä meripolitiikalla pyritään kehittämään johdonmukaisempaa lähestymistapaa meriasioihin ja lisäämään eri politiikan alojen välistä koordinointia. Siinä keskitytään kysymyksiin, jotka

  • kuuluvat useamman kuin yhden politiikan alan piiriin, kuten "sininen kasvu" (eri meritoiminta-aloihin perustuva taloudellinen kasvu)
  • vaativat koordinointia eri alojen ja toimijoiden välillä, kuten meriosaaminen.

Yhdennetty meripolitiikka kattaa seuraavat horisontaaliset meripolitiikan osa-alueet:

Sillä pyritään koordinoimaan alakohtaisia meripolitiikkoja, ei korvaamaan niitä.

Mihin yhdennettyä meripolitiikkaa tarvitaan?

  • Sen avulla voidaan ottaa huomioon merelle sijoittuvan taloudellisen ja inhimillisen toiminnan väliset yhteydet. Olipa kyse laivaliikenteestä ja satamista, tuulienergiasta, merentutkimuksesta, kalastuksesta tai matkailusta, yhdellä alalla tehty päätös voi vaikuttaa kaikkiin muihin. Esimerkiksi offshore-tuulipuisto voi hankaloittaa laivaliikennettä, mikä puolestaan voi vaikeuttaa satamien toimintaa.
  • Aikaa ja rahaa säästyy, kun eri alojen viranomaisia kannustetaan jakamaan tietoja ja tekemään yhteistyötä yhteisten ongelmien ratkaisemisessa.
  • Sen myötä voidaan tiivistää yhteistyötä eri alojen päätöksentekijöiden välillä julkishallinnon kaikilla tasoilla. Keskeisiä toimijoita ovat mm. kansalliset meriviranomaiset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä kansainväliset viranomaiset niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Monet maat ovat jo tiedostaneet tämän tarpeen ja ryhtyneet kehittämään järjestelmällisempää yhteistyötä.

Merialan toimintaohjelma: Limassolin julkilausuma

EU-maiden meripolitiikasta vastaavat ministerit ja Euroopan komissio, edustajinaan puheenjohtaja José Manuel Barroso (puhe) ja meriasioista vastaava komissaari Maria Damanaki (puhe), hyväksyivät 8.10.2012 meri- ja merenkulkualan kasvua ja työllisyyttä tukevan toimintaohjelman EU:n puheenjohtajavaltion Kyproksen järjestämässä konferenssissa Limassolissa. Viisi vuotta EU:n yhdennetyn meripolitiikan käynnistämisen jälkeen EU-maat ja komissio vahvistivat näin uudelleen, että meriasioissa sovellettu dynaaminen ja koordinoitu lähestymistapa edistää EU:n sinisen talouden kehittämistä ja turvaa samalla merten ja valtamerten hyvän tilan.

Rahoitusmahdollisuudet

EU rahoittaa yhdennetyn meripolitiikan poliittisia painopisteitä asetuksen 508/2014 mukaisesti. Rahoituskanavat ovat:

Lisäksi meripolitiikan täytäntöönpanossa ovat mukana

Viralliset asiakirjat

Yhdennetty meripolitiikka – yleistä

Yhdennetty meripolitiikka kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

Lisätietoa

Maritime Forum -sivusto

Meriasiat