Integreeritud merenduspoliitika

Integreeritud merenduspoliitika

Integreeritud merenduspoliitika

Integreeritud merenduspoliitika

Määratlus ja kohaldamisala

Soome © Lionel Flageul

Integreeritud merenduspoliitika ülesanne on pakkuda ühtlustatumat lähenemisviisi merendusküsimustele. Sellega kaasneb suurem koordineerimine erinevate poliitikavaldkondade vahel. Integreeritud merenduspoliitika puhul keskendutakse:

  • küsimustele, mis ei kuulu ühtse sektoripõhise poliitika raamesse, nt sinine majanduskasv (erinevatele merendussektoritele tuginev majanduskasv);
  • küsimustele, mille puhul on vaja eri sektorite ja tegurite vahelist koordineerimist, nt merealased teadmised.

Eelkõige hõlmab see järgmisi valdkondadevahelisi poliitikasuundi:

Selle eesmärk on mitte asendada, vaid koordineerida konkreetseid merendussektoreid käsitlevat poliitikat.

Miks seda vaja on?

  • Selleks et võtta arvesse meredele keskendunud erinevate tööstusharude ja inimtegevuse omavahelist seost. Ühes valdkonnas, olgu see siis laevandus ja sadamad, tuuleenergia, mereuuringud, kalandus või turism, tehtud otsus võib mõjutada kõiki teisi. Näiteks võib avamere tuulikupark takistada laevandust, mis omakorda mõjutab sadamaid.
  • Selleks et säästa aega ja raha, julgustades ametiasutusi jagama andmeid erinevate poliitikavaldkondade vahel ning tegema koostööd, selle asemel et töötada eraldi sama probleemi eri aspektidega.
  • Selleks et tihendada koostööd otsusetegijate vahel eri sektorites ja kõigil valitsustasanditel – riiklikud merendusasutused, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused ning rahvusvahelised asutused nii Euroopas, kui ka väljaspool seda. Paljud riigid tunnustavad seda vajadust ning liiguvad struktureerituma ja süstemaatilisema koostöö suunas.

Mere- ja merendusalane tegevuskava – Limassoli avaldus

Merenduspoliitika eest vastutavad Euroopa Liidu liikmesriikide ministrid ning Euroopa Komisjon, mida esindasid president José Manuel Barroso (kõne) ja volinik Maria Damanaki (kõne), võtsid eesistujariigi Küprose poolt Limassolis 8. oktoobril 2012 korraldatud konverentsil vastu mere- ja merendusalase tegevuskava majanduskasvu ja töökohtade heaks. Viis aastat pärast ELi integreeritud merenduspoliitika kehtestamist kinnitasid liikmesriigid ning komisjon, et dünaamiline ja kooskõlastatud lähenemisviis merendusasjadele soodustab ELi sinist majanduskasvu, tagades samas merede ja ookeanide hea seisukorra.

Rahastamisvõimalused

EL rahastab integreeritud merenduspoliitika poliitilisi prioriteete, mille komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament on määruses 508/2014 esile tõstnud. Rahastamist korraldatakse:

Lisaks sellele rakendatakse merenduspoliitikat järgmiste fondide ja programmide kaudu:

Ametlikud dokumendid

Üldine integreeritud merenduspoliitika

Integreeritud merenduspoliitika riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil

Lisateave

Merendusfoorum

Merendus