Maritime anliggender

Den integrerede havpolitik

Den integrerede havpolitik

Den integrerede havpolitik

Definition og anvendelsesområde

Finland © Lionel Flageul

Formålet med den integrerede havpolitik er at anvende en mere samlet tilgang til maritime anliggender med øget koordinering mellem de forskellige politikområder. Den fokuser på:

  • spørgsmål, der ikke falder ind under en enkelt sektorspecifik politik, som f.eks. "blå vækst" (økonomisk vækst baseret på forskellige maritime sektorer)
  • spørgsmål, der kræver koordinering mellem forskellige sektorer og aktører, som f.eks. viden om havene.

Den omfatter særligt disse tværgående politikker:

Den skal koordinere, men ikke erstatte politikker for de specifikke maritime sektorer.

Hvorfor har vi behov for den?

  • Fordi den tager højde for den indbyrdes forbindelse mellem erhverv og menneskelig aktivitet på havet. Hvad enten det drejer sig om shipping og havne, vindenergi, havforskning, fiskeri eller turisme, kan en beslutning på ét område få betydning for alle de andre. For eksempel kan en offshorevindmøllepark forstyrre shippingbranchen, hvilket igen vil få betydning for havnene.
  • Fordi der kan spares tid og penge ved at tilskynde myndighederne til at udveksle oplysninger på tværs af politikområderne og arbejde sammen frem for at tackle forskellige aspekter af det samme problem separat.
  • For at opbygge et tæt samarbejde mellem beslutningstagerne i de forskellige sektorer på alle forvaltningsniveauer – nationale søfartsmyndigheder, regionale og lokale myndigheder og internationale myndigheder, både i og uden for Europa. Mange lande anerkender dette behov og bevæger sig hen imod et mere struktureret og systematisk samarbejde.

En havdagsorden og en maritim dagsorden - Limassolerklæringen

En havdagsorden og en maritim dagsorden for vækst og beskæftigelse blev vedtaget den 8. oktober 2012 af de europæiske ministre for havpolitik og Europa-Kommissionen repræsenteret af Kommissionsformand José Manuel Barroso (tale) og kommissær Maria Damanaki (tale) på en konference i Limassol arrangeret af det cypriotiske EU-formandskab. Fem år efter lanceringen af EU's integrerede havpolitik har medlemslandene og Kommissionen atter understreget, at en dynamisk og koordineret strategi for maritime anliggender fremmer udviklingen af EU's "blå økonomi", samtidig med at havenes miljømæssige sundhedstilstand opretholdes.

Støttemuligheder

EU giver støtte til de politiske prioriteter for den integrerede havpolitik som fastsat af Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet i forordning nr. 508/2014. Støtten iværksættes gennem:

Havpolitikken gennemføres desuden gennem

Officielle dokumenter

Den integrerede havpolitik generelt

Den integrerede havpolitik på nationalt og internationalt niveau

Se også

Det Maritime Forum

Maritime anliggender