Gruvdrift till havs

Gruvdrift till havs

Gruvdrift till havs

Gruvdrift till havs

Vad är det?

En aktiv hydrotermisk skorsten spyr ut hydrotermiska vätskor. Publicerad med tillstånd av Submarine Ring of Fire 2006 Exploration, NOAA Vents Program (NOAA Photo Library: expl1373)

Havsbotten kan innehålla stora mängder mineraler som kan utvinnas för att

  • tillgodose vårt behov av mineraler
  • fylla en lucka på marknaden där det inte går eller räcker med återvinning, eller där de vanliga fyndigheterna riskerar att utarmas.

Varför behövs EU-insatser?

Många organisationer i EU arbetar med gruvdrift på havsbotten, både som teknikleverantörer och gruvföretag. Sektorn är visserligen liten, men har potential att skapa hållbar tillväxt och sysselsättning för kommande generationer.

Det saknas dock kunskap om djuphavsmiljön och man måste gå försiktigt fram. EU-kommissionen deltar därför i flera studier och projekt för att se vilka för- och nackdelar som den här typen av gruvdrift innebär och vilka kunskaper som behövs.

Officiella dokument

Mer information

Forskning

Havsfrågor