Globokomorsko rudarjenje

Globokomorsko rudarjenje

Globokomorsko rudarjenje

Globokomorsko rudarjenje

Za kaj gre

Hidrotermalna tekočina izvira iz delujočega hidrotermalnega vrelca. Z dovoljenjem Submarine Ring of Fire 2006 Exploration, NOAA Vents Program. (Slikovno gradivo NOAA: expl1373)

Oceansko dno vsebuje precejšnje količine rudnin. Z globokomorskim rudarjenjem pridobivajo te rudnine in tako:

  • zagotavljajo zanesljivo oskrbo in
  • zapolnjujejo vrzel na trgih, kadar recikliranje ni mogoče oziroma ni zadostno ali pa so rudniki na zemeljskem površju preobremenjeni.

Čemu ukrepi na ravni EU

Številne organizacije se v okviru EU ukvarjajo z globokomorskim rudarstvom, tako da zagotavljajo tehnologijo oziroma upravljajo rudnike. Ta majhen sektor ima potencial za ustvarjanje trajnostne gospodarske rasti in novih delovnih mest za prihodnje generacije.

Vendar pa je zaradi pomanjkljivega znanja o globokomorskem okolju potrebna previdnost. Evropska komisija je naročila različne študije in projekte, s katerimi ugotavljajo prednosti, slabosti in vrzeli v znanju v zvezi s to vrsto rudarjenja.

Uradni dokumenti

Več informacij

Raziskave

Pomorske zadeve